ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Ο Δήμαρχος και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας PPS SQUARE TEXNIKH IKE, υπέγραψαν την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021, σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ’ ΦΑΣΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)». Το έργο, προϋπολογισμού μελέτης 1.680.200 €, θα χρηματοδοτηθεί από τον άξονα «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Πελοπόννησος» ΕΣΠΑ 2014-2020. Η έκπτωση της εργολαβίας ανέρχεται σε 55,23%, ενώ η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 300 ημερολογιακές ημέρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον εργολάβο, οι προκαταρκτικές εργασίες εκκινούν άμεσα, ενώ υπάρχει η εκτίμηση ότι εντός του επόμενου μήνα θα ξεκινήσουν οι επεμβάσεις στην πλατεία. Σημειώνεται ότι για την εξέλιξη των εργασιών θα υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία με εκπροσώπους του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού, ώστε να δημιουργηθούν το δυνατόν λιγότερα προβλήματα στη λειτουργία του Ναού.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος όπως είχε δεσμευτεί, έδωσε οδηγίες προκειμένου να συνταχθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες μειωτικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας ώστε να αφαιρεθεί από το αντικείμενο του έργου το τμήμα που έχει οριοθετηθεί, νότια της πλατείας, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στη μελέτη. Ταυτόχρονα από τη Δ.Τ.Υ. θα συνταχθεί η απαραίτητη κυκλοφοριακή - συγκοινωνιακή μελέτη για την αντιμετώπιση της προσωρινή διακοπής επί της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη. Ακολούθως θα υπάρξει εξειδίκευση πίστωσης από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού για το εν λόγω τμήμα, ως υποέργο για την ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με την απόφαση του ΚΑΣ.

Ο Δήμαρχος, επανέλαβε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ότι η μελέτη που έχει αποσταλεί στο Δήμο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων, προϋπολογισμού 182.000€, αναφέρει ότι το ανασκαφικό έργο θα διενεργηθεί τόσο επί του πεζοδρομίου της νοτιοανατολικής γωνίας της πλατείας, όσο και επί μικρού τμήματος της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη, η ανασκαφική έρευνα προβλέπεται να διαρκέσει 9 μήνες και θα διενεργείται ταυτόχρονα και στα δύο τμήματα στη νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας όσο και επί της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη, χωρίς αυτό να επηρεάζει το έργο ανάπλασης της πλατείας Υπαπαντής.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τον κ. Βασιλόπουλο, θα αποστείλει τη μελέτη της Εφορείας Αρχαιοτήτων στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας προς εξειδίκευση.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Όσον αφορά το αντικείμενο του έργου της ανάπλασης, στόχος είναι να αποκατασταθεί το δάπεδο, να τοποθετηθούν νέα καθιστικά, να αναβαθμισθεί ο φωτισμός και να ενισχυθεί το πράσινο της πλατείας.

Το σχέδιο της πλακόστρωσης περιλαμβάνει μεγάλα τετράγωνα περίπου 4.50m×4.50m τα οποία οργανώνουν και δίνουν κλίμακα στον χώρο. Αυτά όμως τελειώνουν ακανόνιστα και σε απόσταση προς τα όρια της πλατείας, ώστε να αποφευχθεί ο τονισμός των ακανόνιστων, αλλά και ελαφρώς παραγώνων πλευρών της. Το μάρμαρο που θα καλύπτει αυτά τα τετράγωνα σχήματα θα είναι χρώματος απαλού μπεζ με επιφάνεια αδρή «παλαιάς κοπής».

Τα τετράγωνα πλαισιώνονται από λωρίδες σκουρότερου μπεζ μαρμάρου τύπου Καπανδριτίου κοπανιστό, ώστε να τονίζονται περισσότερο.

Το διάστημα μεταξύ του τετραγωνισμένου σχεδίου και των παραγώνων ορίων της πλατείας θα καταλαμβάνει μια «ουδέτερης έκφρασης» πλακόστρωση σε λωρίδες από μάρμαρο γκρι με χτενιστή επιφάνεια, που θα συμπληρώνει το κενό και θα αναδεικνύει το βασικό σχέδιο.

Μπροστά από τη Δυτική (την κεντρική) είσοδο του Ναού και σε άξονα που ξεκινάει από την Νότια είσοδο δημιουργούνται έντονα και συμμετρικά διακοσμητικά μοτίβα που έχουν σκοπό να τονίζουν τις εισόδους του Ναού, καθώς και τις πορείες των διαφόρων Τελετών.

Συμπερασματικά, τα τρία είδη των μαρμάρων που ακολουθούνται από αντίστοιχη διαφοροποίηση της αδρής τους επιφάνειας, στόχο έχουν να δημιουργήσουν μια οργάνωση, η οποία είναι λιτή χωρίς να είναι μονότονη και ταυτοχρόνως είναι κλασική χωρίς να είναι «μεγαλόστομη».

Επισημαίνεται ότι οι αδρές επιφάνειες δεν έχουν μόνον το πλεονέκτημα να μη γλιστρούν, αλλά δεν δημιουργούν και έντονες ανακλάσεις τις ηλιοφώτιστες ημέρες.

Η περιοχή προ της κυρίας εισόδου του Ναού, καθώς και η εν συνεχεία περιοχή, η οποία έχει και τα αγάλματα των αποθανόντων Μητροπολιτών, θα υπερυψωθεί περαιτέρω, έτσι ώστε να τονισθεί το περίγραμμα της κυρίως πλατείας, αλλά και να εμποδίζεται απολύτως η πρόσβαση των αυτοκινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Έναντι των αγαλμάτων θα τοποθετηθούν κτιστά παγκάκια στην πλευρά προς τη νότια οδό, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα μικρή πλατεία, αφιερωμένη στη μνήμη των Ιεραρχών. Η πλατεία αυτή θα αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της πλατείας της Μητρόπολης και του μικρού Ιερού Ναού με το κηπάριο που βρίσκεται δυτικά και θα διαστρωθεί με σχιστολιθικές πλάκες στρωμένες σε λωρίδες.

Οι υπάρχουσες διαμορφώσεις ΒΑ πίσω από το Ιερό του Ναού θα παραμείνουν ως έχουν διότι θεωρείται ότι επιλύουν επιτυχώς το πρόβλημα των υψομετρικών διαφορών. Θα γίνει όμως νέα πλακόστρωση με σχιστολιθικές πλάκες στρωμένες σε λωρίδες.

Σε σχέση με το πράσινο προβλέπεται μικρή αύξηση των επιφανειών του, φύτευση μικρών δένδρων στην δυτική πλευρά και 5 μεγάλων αειθαλών δένδρων: ένα στη μικρή πλατεία Ιεραρχών και τέσσερα στη βορινή πλευρά, ώστε να μην εμποδίζουν την προοπτική της πλατείας από τους διερχόμενους. Στη νότια πλευρά του Ναού, σε συγκεκριμένες θέσεις, μεταφυτεύονται τέσσερα από τα υπάρχοντα μικρά δένδρα.