ΜΟΛΑΟΙ. «…Οι ζημιές από ασθένειες δύναται να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ.

Προκειμένου, όμως, να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές…».

Αυτή είναι η απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανού, προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος με Επίκαιρη Ερώτηση προέτρεπε τον υπουργό να αποζημιώσει τους παραγωγούς μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη του Δήμου Μονεμβάσιας, αφού από τις βροχοπτώσεις του φθινοπώρου του 2020 η παραγωγή τους υπέστη ολοσχερή καταστροφή.

Στην απάντησή του, ο υπουργός αναφέρει πως, «…από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν σε εσπεριδοκαλλιέργειες (κλημεντίνες κ.λπ.) της εν λόγω περιοχής, δεν διαπιστώθηκαν άμεσες ζημιές καλυπτόμενες ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., αλλά ζημιές από αίτια που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., όπως μυκητολογικές προσβολές (υδαρή κηλίδα)».

Προσθέτει δε, «…Προκειμένου, όμως, να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας».

Να ποιοι είναι οι όροι που πρέπει να τηρούνται:

Συγκεκριμένα, πέραν όλων των άλλων, θα πρέπει:

  • η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νομού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ΔΑΟΚ το επόμενο χρονικό διάστημα και δίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
  • για ασθένειες πρέπει να τεκμηριώνεται ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα καταπολέμησής τους και να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες και τεχνικές που προβλέπονται στις καλλιέργειες,
  • η ζημιά να είναι αποτέλεσμα μίας δυσμενούς συνθήκης και όχι συνδυασμός πολλών

Αναλυτικά, η απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπ. Λιβανού, στον Κυριάκο Βελόπουλο, στο θέμα της απώλειας εισοδήματος των μανταρινοπαραγωγών στον Δήμο Μονεμβασίας:

Όσον αφορά στις ζημιές που προκλήθηκαν σε εσπεριδοκαλλιέργειες (κλημεντίνες κ.λπ.) της ευρύτερης περιοχής του δήμου Μονεμβασιάς από τις βροχοπτώσεις του φθινοπώρου του έτους 2020, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, στη δικαιοδοσία του οποίου είναι και η ευρύτερη περιοχή του δήμου Μονεμβασιάς, από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν σε εσπεριδοκαλλιέργειες (κλημεντίνες κ.λπ.) της εν λόγω περιοχής, δεν διαπιστώθηκαν άμεσες ζημιές καλυπτόμενες ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., αλλά ζημιές από αίτια που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., όπως μυκητολογικές προσβολές (υδαρή κηλίδα).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.:

  • Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνον οι άμεσες ζημιές που προξενούνται στην ηρτημένη παραγωγή των καλλιεργειών, οι οποίες αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια (χαλάζι, καύσωνας, βροχόπτωση κ.λπ.) στη φυτική παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
  • Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές (π.χ. ασθένειες), οι οποίες δευτερογενώς οφείλονται στα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, καθώς και οι ζημιές που προξενούνται από άλλα, εκτός από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, ανεξάρτητα εάν αυτά προηγούνται, ακολουθούν ή συμβαίνουν ταυτόχρονα με τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια.

Ωστόσο, οι ζημιές από ασθένειες δύναται να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ.

Προκειμένου, όμως, να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας.

Συγκεκριμένα, πέραν όλων των άλλων, θα πρέπει:

  • Η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νομού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ΔΑΟΚ το επόμενο χρονικό διάστημα και δίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  • Για ασθένειες πρέπει να τεκμηριώνεται ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα καταπολέμησής τους και να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες και τεχνικές που προβλέπονται στις καλλιέργειες
  • Η ζημιά να είναι αποτέλεσμα μίας δυσμενούς συνθήκης και όχι συνδυασμός πολλών.

Εκ των ανωτέρω αναφερθέντων, γίνεται εμφανές ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στηρίζει εμπράκτως όλους όσοι έχουν υποστεί ζημία στην παραγωγή τους, παρεμβαίνοντας αποφασιστικά και ουσιαστικά με στοχευμένη λήψη μέτρων σε κάθε ζήτημα που τυχόν προκύπτει και διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πληγέντες Έλληνες παραγωγοί θα τύχουν της πολύτιμης συνδρομής της Κυβέρνησης, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παραγωγική τους διαδικασία.

Ο Υπουργός

Σπυρίδων-Παναγιώτης Λιβανός

[Δείτε στο notospress.gr καθημερινά όλες τις ειδήσεις για τη Λακωνία στην ενότητα «Συμβαίνει στο νησί του Πέλοπα»]