ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υποβλήθηκαν 8.302 αιτήσεις ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, αλλά τα 40 εκ. ευρώ θα διανεμηθούν μόνο σε 1.704, καθώς 5.831 μένουν εκτός λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, 733 για τυπικούς λόγους και 34 επειδή δεν είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση.

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά την υπογραφή από τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα της απόφασης, με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες κατάταξης των δικαιούχων. Ουσιαστικά θα ενισχυθεί μόνο το 20,5% των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση, ενώ μεγάλη δυσαρέσκεια προκαλεί σε αιτούντες το μεγάλο ποσοστό που μένει εκτός ενίσχυσης λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Πηγή: eleftheriaonline.gr - Θανάσης Λαγός