ΤΡΙΠΟΛΗ. Aπο την ΔΕΔΔΗΕ έγινε γνωστό ότι την Παρασκευή 14/05/2021 λόγω εργασιών συντήρησης του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης από ώρα 08:00 π.μ. έως ώρα 15:30 μ.μ. στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Τρίπολης:

ΛΕΒΙΔΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΝΔΥΛΑ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΟΥΠΟΥ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΡΥΑΔΕΣ»

Προσοχή! Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπο τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 373500 (Επιλογή 4)