ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Την εκπόνηση μελέτης διασύνδεσης των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης στο παραλιακό μέτωπο, με την κατασκευή γέφυρας στις εκβολές του Παμίσου, προκήρυξε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 479.838,70 ευρώ.

Όπως έχει τονίσει ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, το συγκεκριμένο μεγάλο έργο, που θα διασυνδέσει τις τουριστικές περιοχές της δυτικής παραλίας στην Καλαμάτα και της Μπούκας στη Μεσσήνη, αναβαθμίζει την τουριστική αναπτυξιακή προοπτική μιας ιδιαίτερα προνομιούχας και πολλά υποσχόμενης περιοχής.