ΛΑΚΩΝΙΑ. Όπως γνωστοποίησε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Λακωνίας (ΟΕΒΕΛ), από τις 22 Ιουνίου 2021 είναι εφικτή η ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και η λήψη του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, χωρίς επίσκεψη σε Πρωτοδικείο ή σε ΚΕΠ.

Πώς γίνεται;

Μέσω του -ενταγμένου στο gov.gr- συνδέσμου https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin και με τη χρήση των κωδικών TaxisNet.

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο - που είτε εκπροσωπεί την ατομική επιχείρησή του είτε ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου (εταιρείας, συνεταιρισμού, σωματείου).

Γιατί είναι σημαντικό, ειδικά στη Λακωνία

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποτελεί ένα ακόμα σημαντικότατο βήμα, χτύπημα στη γραφειοκρατία και στην ταλαιπωρία των πολιτών, όπου, στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν στα Πρωτοδικεία για τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Ειδικότερα, στη Λακωνία, οι αιτούντες το Πιστοποιητικό πολίτες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων αναγκάζονταν να μετακινηθούν από το σημείο της κατοικίας/έδρας τους προκειμένου να διεκπεραιώσουν με τη φυσική παρουσία τους τη διαδικασία για τη λήψη του.

Τι προηγήθηκε;

Η καθιέρωση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, από τον περασμένο Απρίλιο, το οποίο κατήργησε 25 πιστοποιητικά!

Γιατί είναι σημαντικό το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας;

Η λειτουργία του εν λόγω Πιστοποιητικού είναι για να βεβαιώνει και να πιστοποιεί τη φερεγγυότητα μιας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς, να καταθέτει αιτήσεις ενίσχυσης/επιχορήγησης (λ.χ. ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος), να μπορεί να λαμβάνει δάνεια, να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση.

Το Πιστοποιητικό αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα (δηλαδή πολίτες), όσο και νομικά πρόσωπα - και μάλιστα όχι μόνο εταιρείες, αλλά και συνεταιρισμούς και σωματεία.

Υπογραμμίζουν από την ΟΕΒΕΛ:

«Αυτή η δυνατότητα ήρθε στην κατάλληλη περίοδο, δεδομένου ότι όσες επιχειρήσεις έλαβαν έστω και μια εκ των επιστρεπτέων προκαταβολών της προηγούμενης περιόδου υποχρεούνται της ανάρτησης στη σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Εν κατακλείδι, οι ενδιαφερόμενοι Λάκωνες πολίτες/εκπρόσωποι επιχειρήσεων, μπορούν πλέον να καταθέσουν την αίτησή τους στο οικείο Πρωτοδικείο (Σπάρτης ή Γυθείου) και, άμα την έκδοσή του, να λάβουν ηλεκτρονικά το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας».

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις