ΣΠΑΡΤΗ. Συνεδριάζει τη Δευτέρα 12/7, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Θέματα

Ώρα 19:30

Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού χρήσης 2019 Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Δεδεδήμου

Ώρα 20:30

1ο Περί εκμίσθωσης του ισόγειου καταστήματος στην Κοινότητα Μυστρά

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Δεδεδήμου

2ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης του ισογείου της Πρώην Κοινότητας της ΤΚ Σκούρας

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Δεδεδήμου

3ο Αποδοχή χρηματοδότησης και Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 αναφορικά με την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση κέντρου Σπάρτης (ΟΠΣ 5073663) του Δήμου Σπάρτης»

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Δεδεδήμου

4ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ως προς τη διόρθωση τίτλων κωδικών αριθμού του προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Δεδεδήμου

5ο Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή

  • Της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και

της αγωγής των Σκρεπέτη Νικολάου κ.λ.π. συμβασιούχων στον Δήμο Σπάρτης στον Τομέα Καθαριότητας,

  • παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο να δώσει ειδική πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του Δήμου να αποδεχθεί την ανωτέρω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αγωγή των αντιδίκων

Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Καρλαύτης

6ο Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή της αγωγής των Μέρμηγκα Αναστασίου κ.λ.π. συμβασιούχων στον Δήμο Σπάρτης στον Τομέα Καθαριότητας, παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο να δώσει ειδική πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του Δήμου να αποδεχθεί την ανωτέρω αγωγή των αντιδίκων

Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Καρλαύτης

7ο Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή της αγωγής των Ηλιόπουλου Γεωργίου κ.λ.π. συμβασιούχων στον Δήμο Σπάρτης στον Τομέα Καθαριότητας, παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο να δώσει ειδική πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του Δήμου να αποδεχθεί την ανωτέρω αγωγή των αντιδίκων

Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Καρλαύτης

8ο Έγκριση της Γενικής Πολιτικής Ασφάλειας (Προσωπικών Δεδομένων) GDPR

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Δεδεδήμου

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις