ΣΠΑΡΤΗ. Με 9 θέματα Ημερήσιας Διάταξης, συνεδριάζει την Τετάρτη 10/11/2021, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Η συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, ξεκινά στις 19:00.

Η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

1ο Περί εκμίσθωσης καταστήματος - 11 - της Δημοτικής Αγοράς

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

2ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και διαπίστωση του άγονου για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος (ισόγειας – δυτικής -αίθουσας του τέως κοινοτικού καταστήματος) που βρίσκεται στην ΤΚ Θεολόγου

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

3ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη αίθουσας στο Κοινοτικό κατάστημα Κεφαλά

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

4ο Περί καταβολής και καθορισμού: α) εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Νομικό πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης»

Εισηγήτρια: Ελένη Δαράκη

5ο Έγκριση της αριθ.51/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης»

Εισηγήτρια: Ελένη Δαράκη

6ο Ερώτηση δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βουνάσης

7ο Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

8ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης (απόφαση 184/27-09-2021 Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

9ο Ορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης – Ορισμός Αντιπροέδρου

Εισηγητής: Πέτρος Δούκας