ΣΠΑΡΤΗΣ. Με δελτίο τύπου ο Σταύρος Αργειτάκος απαντά στον Πέτρο Δούκα, σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής της Σπάρτης στο δίκτυο των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων, μέχρι το 2030:

Αναφέρει ο Σταύρος Αργειτάκος!

  • Με μεγάλη μας χαρά, διαπιστώσαμε ότι γίναμε η αιτία να ασχοληθεί ο κ. Δούκας με το πρόγραμμα δράσης : ΕU Mission "100 Climate neutral cities by 2030" (100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις μέχρι το 2030).
  • Από την απογραφή του 2011, προκύπτει ως γνωστόν ότι ο πληθυσμός της Σπάρτης ήταν 16.239 και του Δήμου συνολικά 35.259. Εάν λοιπόν ο κ. Δούκας αναγάγει τον πληθυσμό της Σπάρτης με 10.000 ευρώ ανά κάτοικο της πόλης (όπως και ο ίδιος δέχεται), προκύπτει το ποσό των 160 εκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον.
  • Ο κ. Δούκας δεν ασχολήθηκε σε επίπεδο νομού, που οι προϋποθέσεις είναι πιο ευνοϊκές για την σύμπραξη. Εμείς όμως, προσχωρούμε στην άποψη του κ. Δούκα πως η Τρίπολη, η Σκάλα και η Σπάρτη είναι δύσκολο ως όμορες πόλεις, να προχωρήσουν σε αυτό το εγχείρημα. Το ερώτημα είναι προσπάθησε; Πως όμως να προσπαθήσει αφού αγνοούσε την ύπαρξη του προγράμματος μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου;
  • Από την απογραφή του 2011 προκύπτει ότι το άθροισμα του πληθυσμού των λοιπών Δήμων του Νομού μας είναι 53.768.

Αθροιστικά, με τις 35.259 του Δήμου Σπάρτης, με κάποιους η με όλους τους Δήμους του νομού, οι 50.000 που απαιτούνται υπερκαλύπτονται.

Ως συνηθίζει ο κ. Δούκας, μεταφέρει τις προσωπικές του αδυναμίες στους εργαζόμενους του Δήμου. Άλλωστε όπως δήλωσε προεκλογικά, θα συνεργαζόταν ο Δήμος Σπάρτης με το καλύτερο γραφείο των Βρυξελλών. Το έπραξε; Προφανέστατα ΌΧΙ.

Διότι με το από 22/11/2021 έγγραφο με Αριθμό Πρωτοκόλλου (22054) του Δήμου Σπάρτης, η πρώτη επικοινωνία έστω και προφορικά, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε στις 19/10/2021.

  • Η διαδικασία για συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα έχει ξεκινήσει περίπου εδώ και 2 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι δυνατότητα υποβολής πρότασης, έχουν οι Δήμοι που αναφέρονται στο έγγραφο της υπηρεσίας του Δήμου, που ήδη έχουν δηλώσει ενδιαφέρον πάνω από ένα χρόνο. Τώρα πια είναι πολύ αργά …
  • Ο κ. Δούκας αναφέρει αληθώς ότι για να συζητηθεί μια πρόταση συνδεδεμένων πόλεων πρέπει να αποδεικνύουν ότι μπορούν να ενεργούν συντονισμένα, με μία μόνο συντονιστική οντότητα, να έχει την εξουσία, να λαμβάνει αποφάσεις και να αναλαμβάνει δεσμεύσεις για ολόκληρη την ομάδα. (Κέντρο καινοτομίας κλπ.) Υπάρχει άραγε κάποιος που να πιστεύει ότι ο κ. Δούκας έχει αυτές τις δυνατότητες;;;
  • Είναι προφανές ότι ο Δήμος Καλαμάτας έγινε η αιτία για να ενημερωθεί ο κύριος Δήμαρχος περισσότερο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός μας «Ενωμένοι Πολίτες», αισθάνθηκε την ανάγκη να συγχαρεί και να ευχαριστήσει το δήμαρχο Καλαμάτας κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο, για την πρωτοβουλία υπογραφής συμφώνου συνεργασίας, με το Δήμο Σπάρτης και Μονεμβασίας.

Έτσι πράττει ένας δήμαρχος ηγέτης, με όραμα, γνώση, προοπτική και όχι παραπληροφορώντας τους πολίτες και έχοντας ως κύριο μέλημα του τις αναρτήσεις στο Facebook και τα περιβόητα γεύματα καθ’ άπασα την επικράτεια.