ΝΑΥΠΛΙΟ. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων που συνεδρίασε την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 ενέκρινε ομόφωνα με απόφασή της τη συνέχιση των διαδικασιών για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση και αποκατάσταση Πάρκου Κολοκοτρώνη».

Πιο συγκεκριμένα:

«Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων αποφάσισε ομόφωνα και:

1) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης της υπ’ αριθμ. 49/2021 τεχνικής μελέτης που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση και αποκατάσταση Πάρκου Κολοκοτρώνη»

2) Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ συνολικού προϋπολογισμού 595.200,00 € με ΦΠΑ , με εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 297.600,01 € στον Κ.Α: 30.7326.094 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπλιέων οικονομικού έτους 2022 από χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου και πίστωσης ύψους 198.400,00€».

Ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια ανάπλασης του Δήμου Ναυπλιέων, η αναβάθμιση και η αποκατάσταση του εμβληματικού Πάρκου Κολοκοτρώνη βρίσκεται σε φάση υλοποίησης με τις διαδικασίες να προχωρούν με ταχείς ρυθμούς.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πάρκο αντάξιο της ιστορίας του στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους κατοίκους του Δήμου και πόλος έλξης των επισκεπτών.

Η Δημοτική Αρχή με τη δημοπράτηση του έργου και τη διενέργεια ανοικτού Διαγωνισμού έκανε το πρώτο βήμα για την αξιοποίηση αυτού του χώρου, ώστε να γίνει ένας ζωτικός πυρήνας ανάδειξης πρασίνου και πολιτισμού.

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου, λειτουργικού δημοτικού χώρου που να αναδεικνύει τα στοιχεία που συνυπάρχουν (αστικό και φυσικό τοπίο) και να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες, δημιουργώντας ένα πρότυπο χώρο συνάθροισης, που να δίνει στον επισκέπτη πολλαπλές επιλογές χρήσης και δραστηριοτήτων.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις