ΛΑΚΩΝΙΑ. Στο σημαντικό νομοσχέδιο, για τους εργάτες γης, με πολλές παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς, που κατατέθηκε με επισπεύδον από το υπουργείο Εσωτερικών, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Νεοκλής Κρητικός.

Ο βουλευτής Λακωνίας αναφέρθηκε στις αλλαγές που περιέχονται στα άρθρα 63, 80 και 81, «…τα οποία σχετίζονται με την ασφαλιστική ενημερότητα των μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, το νομικό πλαίσιο για τους δασωθέντες αγρούς και τέλος το πλαίσιο πρόσκλησης εργατών γης τρίτων χωρών για αγροτικές εργασίες».

Πιο αναλυτικά

  • Άρθρο 63: Δυνατότητα κτήσης ασφαλιστικής ικανότητας για μη μισθωτούς του e- ΕΦΚΑ, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, «δύνανται να λάβουν κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα από 1ης.3.2022 έως 28.2.2023, ανεξαρτήτως οφειλών τους, εφόσον έχουν καταβάλλει εντός του 2021 ή καταβάλλουν εντός του 2022, αναδρομικά για το έτος 2021, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021.»
  • Άρθρο 80: Αντικατάσταση άρθρου 67 ν. 998/1979 για τους Δασωθέντες αγρούς στο οποίο σημειώνεται στην παρ. 1, «Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.»
  • Άρθρο 81: Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για προσωρινή απασχόληση στην αγροτική οικονομία – Τροποποίηση άρθρου δεκάτου έκτου ν. 4783/2021 (Α’ 38). Δίνεται στους εργοδότες η δυνατότητα πρόσληψης πολιτών τρίτων χωρών για αγροτικές εργασίες με απαλλαγή της υποχρέωσης θεώρησης εισόδου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

«Το διάστημα παραμονής των πολιτών τρίτων χωρών καθορίζεται στους 3 μήνες με τη δυνατότητα επέκτασης για άλλους 3 μήνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του νέου νομοσχεδίου ο εργάτης θα μπορεί να βγει από την ελληνική επικράτεια και να ξαναεισέλθει, όπως επίσης να εργαστεί ο ίδιος εργάτης σε άλλον εργοδότη, αρκεί ο νέος εργοδότης να υποβάλλει αίτηση πέντε μέρες από την λήξη της τρίμηνης άδειας απασχόλησης

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις