ΜΟΛΑΟΙ. Οχτώ Σύλλογοι και φορείς του Δήμου Μονεμβασίας, ζητούν από τον Δήμο και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να κατατεθεί, άμεσα, αίτηση θεραπείας κατά της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του ΥΠΕΝ, για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών σταθμών σε Βρυσάκια – Κράνι και Λυκόγκρεμο, στις Βοιές , του Δήμου Μονεμβασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Α.Ε.Π.Ο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής αφορά στο έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας “Βρυσάκια – Κράνι” και “Λυκογκρεμός”, συνολικής ισχύος 79,8 MW και των βοηθητικών υποστηρικτικών τους έργων» στη Δ.Ε. Βοΐων, του Δήμου Μονεμβασίας, της εταιρείας «Αιολικό Πάρκο Βρυσάκια Α.Ε.», συμφερόντων της Eunice Energy Group.

 • «Η Μ.Π.Ε. του έργου βρίθει εξόφθαλμων παρατυπιών και παραβιάσεων..»

Ανάμεσα σε άλλα, στην επιστολή τους οι Σύλλογοι τονίζουν ότι, «Η Μ.Π.Ε. του έργου, επί της οποίας γνωμοδότησαν αρνητικά τόσο ο Δήμος Μονεμβασίας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, αλλά και πλήθος συλλόγων και φορέων του Δήμου Μονεμβασίας, βρίθει εξόφθαλμων παρατυπιών και παραβιάσεων…»

 • Θέμα: «Κατάθεση αίτησης θεραπείας και ιεραρχικής προσφυγής κατά της ΑΕΠΟ του έργου με τίτλο: “Εγκατάσταση και λειτουργία των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας “Βρυσάκια-Κράνι” και “Λυκογκρεμός”, συνολικής ισχύος 79,8 MW και των βοηθητικών υποστηρικτικών τους έργων” της Δ.Ε. Βοΐων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας, της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΡΥΣΑΚΙΑ Α.Ε.”».

«Αξιότιμοι κύριοι

Στις 9/11/2022 αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του άνωθεν έργου (Α.Ε.Π.Ο.). Εδώ η απόφαση: https://diavgeia.gov.gr/.../6%CE%9F%CE%98%CE%A14653%CE....

Η Μ.Π.Ε. του έργου, επί της οποίας γνωμοδότησαν αρνητικά τόσο ο Δήμος Μονεμβασίας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, αλλά και πλήθος συλλόγων και φορέων του Δήμου Μονεμβασίας, βρίθει εξόφθαλμων παρατυπιών και παραβιάσεων ακόμα και αυτού του ίδιου του ελλιπούς και παρωχημένου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα.

 • Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχαιοτήτων ζητεί να εξεταστεί η μετακίνηση 4 ανεμογεννητριών, η Γενική Δ/νση Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ γνωμοδοτεί αρνητικά επί 5 ανεμογεννητριών, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λακωνίας γνωμοδοτεί αρνητικά επί του συνόλου του έργου. Επιπλέον, τμήμα του έργου τοποθετείται σε χώρο ιδιωτικών ιδιοκτησιών.

Οι ανησυχίες και οι ενστάσεις των Υπηρεσιών δεν απαντώνται σαφώς στην Α.Ε.Π.Ο., πόσο μάλλον οι ανησυχίες της Τοπικής Κοινωνίας.

 • Η Χερσόνησος του Μαλέα, το «Μικρό Άγιον Όρος», περιοχή στην οποία ανθεί ο θρησκευτικός, γεωλογικός, φυσιολατρικός και εναλλακτικός τουρισμός, απειλείται, όπως προειδοποιύν δεκαπέντε (15 κορυφαίες περιβαλλοντικές οργανώσεις (https://www.ornithologiki.gr/.../ta-nea-mas/85-save-maleas).
 • Υπογραμμίζουμε, τέλος, ότι η ακύρωση του φαραωνικού έργου της εταιρείας EUNICE ENERGY GROUP στις 14 βραχονησίδες του Αιγαίου από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ (την ίδια Υπηρεσία που εξέδωσε την Α.Ε.Π.Ο. του παρόντος έργου), θα έπρεπε να είχε ως αποτέλεσμα την επαγρύπνιση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας του ΥΠΕΝ σε σχέση με τη συγκεκριμένη εταιρεία και την εξονυχιστική εξέταση των περιβαλλοντικών και των υπολοίπων ζητημάτων που τίθενται, προκειμένου να εγκριθούν τα έργα που αυτή υποβάλλει.

Ελπίζουμε ότι τόσο η Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου όσο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας θα εξετάσουν σε δεύτερο χρόνο λεπτομερέστερα τις ενστάσεις των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση και θα διαπιστώσουν τις σκανδαλώδεις παρατυπίες (που επισημαίνουν, άλλωστε, όλοι όσοι έλαβαν μέρος στη δημόσια διαβούλευση, αλλά και γνωμοδοτούντες φορείς και Υπηρεσίες), ακυρώνοντας εντέλει την εν λόγω Α.Ε.Π.Ο.

Ζητούμε:

Α) Την κατάθεση εκ μέρους σας αίτησης θεραπείας προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ και ιεραρχικής προσφυγής προς το ανώτερο αυτής όργανο (τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας), εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της Α.Ε.Π.Ο.

Β) Την άμεση ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργού για την αναγκαιότητα της ακύρωσης του συγκεκριμένου έργου, αλλά και την ακύρωση και των υπολοίπων 17 ΑΣΠΗΕ που έχουν αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΕ στη Χερσόνησο του Μαλέα.

Γ) Τις ενέργειές σας για την ένταξη της Χερσονήσου του Μαλέα, του θρυλικού Καβομαλιά, τόπου σπάνιας ομορφιάς, ιστορικής, περιβαλλοντικής & γεωλογικής σπουδαιότητας στις Ζώνες Αποκλεισμού Εγκατάστασης Αιολικών, μέσω της πρωτοβουλίας των «Απάτητων Βουνών» και των «Τοπίων Φυσικού Κάλλους».

Δ) Να ληφθούν υπόψιν οι τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών στην κλιματική αλλαγή κατά την περίοδο 2021-2027 (2021/C373/01), τηρώντας μεταξύ άλλων την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και επαληθεύοντας τη συμβατότητα του εν λόγω έργου έργου με τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον τελικό παροπλισμό των αιολικών υπό συνθήκες κλιματικής ουδετερότητας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων, επεξηγήσεων, πληροφοριών.

Μετά τιμής

 1. Σύνδεσμος Νεαπολιτών «ΤΑ ΒΑΤΙΚΑ»
 1. Ομοσπονδία Βατικιώτικων Συλλόγων Αττικής
 1. Σύλλογος «ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ»
 1. Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου
 1. Ναυτικός Όμιλος Βατίκων (Ν.Ο.Β.)
 1. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Μολάων – ΝΑ Λακωνίας (ΕΟΣ ΝΑΛ)
 1. Σύλλογος Καταλυμάτων «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»
 1. ΚοινΣΕπ «Θύμβρη»

Η επιστολή έχει αποδέκτες τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα, τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Μεταφορών, κ. Θεόδωρο Βερούτη, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας, κ. Νίκωνα Τζινιέρη, τον Δήμαρχο Μονεμβασίας, κ. Ηρακλή Τριχείλη, τον Βουλευτή ΝΔ Λακωνίας, Αθανάσιο Δαβάκη, τον Βουλευτή ΝΔ Λακωνίας, Νεοκλή Κρητικό, τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Λακωνίας, κ. Σταύρο Αραχωβίτη και τον Μητροπολίτη Μονεμβασίας & Σπάρτης, κ. Ευστάθιο.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις