ΕΛΛΑΔΑ. Ειδικά για τους Λάκωνες και τους Μυστριώτες το σοκ δεν διαχωρίζεται από το δέος όταν μαθαίνουν ότι υπάρχει το σκήπτρο του Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου. Όπως γράφει ο Χρήστος Μαντζιάρης «το βασιλικό σκήπτρο του τελευταίου Αυτοκράτορά μας, Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου ήταν εκεί. Στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Μαρίας, στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Ήταν δίπλα στην σορό του βασιλέως Κωνσταντίνου Β’. Δίπλα στην σορό του βασιλέως, όπου είχαν τοποθετηθεί ευπρεπώς από την οικογένειά του, μετάλλια, παράσημα, και άλλα τιμητικά αντικείμενα, μερικά εκ των οποίων είναι οικογενειακά ιστορικά κειμήλια. Το σκήπτρο του Παλαιολόγου ήταν κι αυτό εκεί αποχαιρετώντας ακόμη έναν βασιλιά και προσμένοντας να επιστρέψει στην βάση του. Εκεί που του πρέπει. Στην Κωνσταντινούπολη. Τι δέος!

Κατά την αμιγώς αρχοντική τελετή της κηδείας του Βασιλιά των Ελλήνων τα τιμητικά αντικείμενα του μεταστάντος δεν έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής, κυρίως λόγω των προσώπων του δράματος και των διασημοτήτων που ευρίσκοντο εντός του ορθοδόξου ναού οι οποίοι, όπως είναι λογικό, τραβούσαν τα βλέμματα όλων. Επίσης, οι δημοσιογράφοι που μετέδιδαν την τελετή, στην προσπάθειά τους να μιλήσουν ελληνικά, δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τις λεπτομέρειες που κάνουν την μεγάλη διαφορά σ’ ένα τέτοιο γεγονός, είτε λόγω μη επαρκών γνώσεων, είτε λόγω των διαταγών που τους είχαν δοθεί.

Μεταξύ λοιπόν της εικόνος του Ιησού Χριστού και της σορού του βασιλέως είχαν τοποθετηθεί τιμητικά παράσημα, μετάλλια, κλπ. Ανάμεσα σ’ αυτά, και επάνω σε μαξιλάρι βαθυκυανού χρώματος, είχαν τοποθετηθεί κάποια, όπως η καρφίτσα με τα τέσσερα μονογράμματα των τεσσάρων πρώτων βασιλέων της Ελλάδος του οίκου των Χριστιανών γύρω από έναν σταυρό . Υπήρχε και ένας άλλος σταυρός στον οποίο επάνω υπήρχε τυπωμένη η φράση «Ισχύς μου η αγάπη του λαού» […]

[…] Είναι η σειρά τώρα να γίνει η αναφορά για το σκήπτρο του Παλαιολόγου. Άγνωστη δύναμη μ’ ώθησε να μεγεθύνω την φωτογραφία με τα βασιλικά παράσημα, (ήταν ευτυχώς αρκετά υψηλής ανάλυσης), και το αποτέλεσμα ήταν άκρως εντυπωσιακό παρατηρώντας τις παραστάσεις στο εκτιθέμενο σκήπτρο που ήταν ακριβώς μπροστά από το μαξιλάρι με το περιδέραιο. Το σκήπτρο αυτό δεν ανήκε στον εκλιπόντα διότι σύμφωνα με υπάρχουσες φωτογραφίες το συγκεκριμένο σκήπτρο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το σκήπτρο του εκλιπόντος. Σε παλαιότερες φωτογραφίες του Κωνσταντίνου με το σκήπτρο του, φαίνεται καθαρά ότι το σκήπτρο της εξουσίας του ήταν εντελώς διαφορετικό…»

ο Χρήστος Μαντζιάρης σημειώνει επίσης «Το σκήπτρο λοιπόν που ευρίσκετο δίπλα στην σορό του Κωνσταντίνου ανήκε στον τελευταίο Αυτοκράτορά μας, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, – τι δέος – και προφανώς αποτελεί οικογενειακό κειμήλιο. Τα εμφανή χαρακτηριστικά που μας οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό, είναι τα εξής, αρχίζοντας από πάνω, από την κορυφή, προς τα κάτω μέρη.

  1. Η κορυφή του σκήπτρου είναι φτιαγμένη με ασήμι και χρυσό, μια φανερά πολυκαιρισμένη ανάγλυφη παράσταση με σύμβολα και επιγραφή, ενώ το κυρίως σώμα είναι ξύλινο. Στο άκρο της κορυφής υπάρχει μικρό χρυσό ομοίωμα του βασιλικού στέμματος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου όπως ακριβώς τον βλέπουμε σε παλιές εικόνες ή αγάλματα.
  2. Εν σειρά παρακάτω δεσπόζει ένας ανάγλυφος κύκλος, με κορώνα από ‘πάνω, στον οποίο είναι εγγεγραμμένο το γράμμα «Κ», χωρίζοντας την επιφάνεια του κύκλου σε τέσσερα τμήματα. Σε κάθε ένα τμήμα υπάρχει ένα βυζαντινό γράμμα «Β»! Είναι τα γνωστά «τέσσερα βήτα». Ήδη γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για βασιλικό σκήπτρο. Διότι τα «τέσσερα βήτα» ήταν αποκλειστικής χρήσεως από τον Βασιλέα – Αυτοκράτορα. Τους έχουν δοθεί κάποιες επεξηγήσεις, αναφέρω την επικρατέστερη και ωραιότερη. Σημαίνουν «Βασιλεύς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων», κάτι που ερμηνεύεται ότι ο Αυτοκράτωρ στην Κωνσταντινούπολη είναι ο Βασιλεύς των Βασιλέων της Γης, «πλανητάρχης» όπως θα λέγαμε σήμερα, και βασιλεύει σε βασιλεύοντα λαό, δίνοντας έτσι μια αίσθηση ανωτερότητας στους Βυζαντινούς.
  3. Κάτω από τον κύκλο με το «Κ» και τα τέσσερα Βήτα, αν μεγεθυνθεί κι άλλο η φωτογραφία λόγω της υψηλής ανάλυσής της, φαίνεται η λέξη «ΒΑΡΒΑΡΩΝ» ακολουθουμένη από ένα Δ» και ίσως ένα «Ω». Αυτό σημαίνει ότι στο δακτύλιο του σκήπτρου είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα το «ΚΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΔΩΡΟΥΜΕΝΟΣ», όπως είναι γραμμένο στο υπέροχο απολυτίκιο της εκκλησίας μας

«Σώσον Κύριε τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος, κλπ». Δηλαδή, στο σκήπτρο εννοείται ότι ο αυτοκράτωρ βασιλεύει σε βασιλεύοντα λαό και νικά τους βαρβάρους με νίκες δωρισθείσες από τον Θεό επ’ ωφελεία του λαού του. Ο βασιλεύς, ο προστάτης του λαού του, παίρνει τις νίκες ως δώρον Θεού.

Άλλοι πάλι λένε ότι το «δωρούμενος» σημαίνει ότι ο Βασιλεύς δείχνει επιείκεια στους βαρβάρους. Μπορεί. Υπήρχαν όντως αυτοκράτορες που έδειχναν επιείκεια στους βαρβάρους και γι αυτό σήμερα η Ελλάς συνορεύει με δικά της εδάφη.

  1. Ο τύπος των γραμμάτων, η γραμματοσειρά, τόσο των τεσσάρων βήτα όσο και της επιγραφής «ΚΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΔΩΡΟΥΜΕΝΟΣ» είναι χαρακτηριστικός τύπος βυζαντινών γραμμάτων των Παλαιολόγων. Τα ίδια ακριβώς γράμματα χρησιμοποιούσε και ο αδελφός του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο Δημήτριος, ο οποίος ήταν Δεσπότης του Μυστρά από το 1449 έως το 1460, την περίοδο δηλαδή της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, όπως αυτά φαίνονται στην σφραγίδα του.
  2. Η ταπεινότης του αντικειμένου φανερώνει την ανέχεια της Πόλεως που βρισκόταν στα τελευταία της και ο Κ. Παλαιολόγος έκανε τα πάντα για να την σώσει […]

Αυτοί είναι οι λόγοι που μαρτυρούν ότι το σκήπτρο του Παλαιολόγου ήταν δίπλα στην σορό του βασιλιά. Ένα σκήπτρο που περιμένει ένα νέο βασιλικό χέρι να το πάει στην θέση του. Στην πατρίδα του. Ένα σκήπτρο που δίνει ελπίδες στον ελληνικό λαό ότι τίποτα δεν έχει χαθεί. Η Ιστορία έχει τρομερή δύναμη, και αν δεν το ξέρουμε εμείς, το ξέρει αυτή. Ο Έλλην θα δικαιωθεί.

Πάντως η κυρά - Δέσποινα σώπασε και δεν πολυδακρύζει. Έφθασαν τα χρόνια κι οι καιροί, ας είμαστε έτοιμοι.»

Είναι φυσικό, δίκαιο, ποθητό, ορθό, το σκήπτρο του Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου να «επιστρέψει» στον Μυστρά; Ο κάτοχός του να επαναφέρει το σκήπτρο στο παλάτι του τελευταίου Αυτοκράτορα στην καστροπολιτεία του Μυστρά;

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις