ΛΑΚΩΝΙΑ. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Επιμελητήριο Λακωνίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προτίθεται να συμμετάσχει,

 • στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, FOOD EXPO,
 • 18 έως 20 Μαρτίου 2023,
 • στο Athens Metropolitan Expo (αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος).

H FOOD EXPO κατάφερε να ανέλθει στην κορυφή των εκθέσεων για τον κλάδο των Τροφίμων και των Ποτών στην Ελλάδα αλλά και να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές Εκθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στόχοι

Στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι, «… μέσω της παρουσία της σε ευρέως αναγνωρισμένες Εκθέσεις, να προβάλλει και να προωθήσει προϊόντα της περιοχής μας και παράλληλα, να συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες, με την σύναψη εμπορικών συμφωνιών.»

 • Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος (60%) της συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο αυτής (40%), θα επιβαρύνει τους εκθέτες.

Έτσι, καλούνται όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής και εξαγωγών και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

 • να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
 • αποστέλλοντας συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση στο e-mail: tourismos@arcadia.gr,
 • έως και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023,
 • με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο αντίστοιχο Επιμελητήριο.

60 επιχειρήσεις

Ο μέγιστος αριθμός των επιχειρήσεων που θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι εξήντα (60).

Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνει

 • με χρονική σειρά προτεραιότητας αλλά και,
 • σύμφωνα με την ανάγκη εκπροσώπησης κατά το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών Ενοτήτων.
 • Ως εκ τούτου, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης θα τηρηθεί μεν η αναφερόμενη σειρά προτεραιότητας, αλλά, παράλληλα, θα πρέπει εντός τριών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής να κατατεθεί και το ποσό της εγγραφής. Σε περίπτωση ακύρωσης, το ποσό αυτό επιστρέφεται μόνον στην περίπτωση αναπλήρωσης της θέσης.

Κόστος συμμετοχής

Σημειώνεται ότι, το προβλεπόμενο κόστος συμμετοχής για ένα περίπτερο επιφάνειας περίπου 5 μ2, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων και δεν θα ξεπερνά τα οχτακόσια ευρώ (800 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (μαζί με το κόστος εγγραφής) για τον κάθε εκθέτη.