ΣΠΑΡΤΗ. Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, τη Δευτέρα 15/5 (19:00), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου, στην Κεντρική Πλατεία Σπάρτης.

Θέματα

1ο: Ενημέρωση επί της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2021 στο Δήμο Σπάρτης (Ν.4795/2021)».

2ο: Συζήτηση επί της αιτήσεως πολιτών σχετικά με την αποκατάσταση και προστασία των ψηφιδωτών της κεντρικής πλατείας Σπάρτης

Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη

3ο: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης», αναδόχου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη

4ο: Αναδιατύπωση-συμπλήρωση του «Κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης», όσον αφορά την πλατεία Κοινότητας Κλαδά της ΔΕ Σπάρτης

Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη

5ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 013/2023 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Ωραίας Ελένης αριθ. 53, στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος του κ. Βαρβιτσιώτη Γεωργίου του Ευστρατίου»

Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη

6ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος για το έτος 2023 (πλην του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας)

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

7ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Τσίπουρα Παναγιώτη.

Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη

8ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ)», αναδόχου Τσίπουρα Παναγιώτη.

Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη

9ο: Περί δωρεάν παραχώρησης οχήματος στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη

10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Ανάπλαση οικισμού ΒΕΡΙΑ»

Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη

11ο: Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης - Ορισμός μελών Επιτροπής Καταλληλότητας και επιτροπής εκτίμησης

Εισηγήτρια: Δήμητρα Παπανικολάου

12ο: Διόρθωση της αριθμ.79/22-3-2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΓΒ9Ω1Ν-ΥΧΝ)

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

13ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

14ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για δημιουργία κωδικών αναφορικά με την εκχώρηση πληρωμής από την ΕΕΑΑ

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

15ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για δημιουργία κωδικού αναφορικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση του άρθρου 9 παρ. 1. περ.β και δ΄ του Ν.4830/2021

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

16ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ»

Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις