ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Όπως γνωστοποιήθηκε από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε Λακωνίας με την η αριθμ.923/9-5-2023 ( ΑΔΑ:6ΗΔΦ4653ΠΓ-7ΔΚ), 2η τροποποίηση της αριθμ.534/13-3-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΑΑ 2014-2020 για τη δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα , τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

  • παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης από τους ενδιαφερόμενους έως 30/6/2023 και ώρα 13.00

Μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής (οριστικοποίησης ) δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της αίτησης με συνέπεια αυτή να μην αξιολογείται.

Αιτήματα από-οριστικοποίησης των αιτήσεων γίνονται δεκτά έως τις 28-6-2023 και ώρα 13.00, ύστερα από υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη(helpdesk) εντός της εφαρμογής ependyseis.gr.

Με την από-οριστικοποίηση το αίτημα επανέρχεται στην κατάσταση «σχεδίου» και προκειμένου να αξιολογηθεί πρέπει να οριστικοποιηθεί εντός της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις