Γράφει ο Δημήτριος Νταλιάνης (*)

Η Περιφέρεια Αττικής με ανακοίνωση της ενημερώνει ότι με στόχο την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, με σεβασμό στο περιβάλλον, συνεχίζεται σε τακτική βάση η διενέργεια του προγράμματος διαχείρισης των κουνουπιών (προνυμφοκτονία) στην Ανατολική Αττική. Συγκεκριμένα , πραγματοποιείται η 10η αεροεφαρμογή ψεκασμών κουνουπιών (προνυμφοκτονία) στον υδροβιότοπο του Εθνικού Πάρκου Σχινιά με πτητικό μέσο ελικόπτερο στα σημεία όπου δεν υπάρχει προσβασιμότητα από εδάφους, βάσει ειδικής χαρτογράφησης που έχει προηγηθεί, καθώς και δειγματοληψιών των πληθυσμών προνυμφών και στους 34 τομείς στους οποίους διαχωρίζεται ο υδροβιότοπος, με προτεραιότητα σε εκείνους όπου καταγράφεται υψηλή πυκνότητα πληθυσμών κουνουπιών.

Περαιτέρω καλεί τον Δήμο Μαραθώνος να ενημερώσει τους πολίτες που κατοικούν ή και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Σχινιά για την ημερομηνία της αεροεφαρμογής, ώστε κατά την διάρκεια των ψεκασμών η περιοχή να είναι ελεύθερη από ανθρώπους και ζώα....

Όλα. καλά και αναμενόμενα; Καλύτερα ξέρουν οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι.

Την ίδια ώρα στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα με δαπάνες του Δήμου ( 323.000 ευρώ ) γίνεται η καταπολέμηση των κουνουπιών...

Από μια έρευνα που κάναμε για την καταπολέμηση των κουνουπιών εκτός αστικών ιστών παίζει να είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα..... Η αρμοδιότητα αυτή είναι δέσμια της Περιφέρειας. Δικαιολογίες ότι δεν είχε μελέτη η σύμβαση δεν νομοποιει κανέναν, πολύ περισσότερο όταν. δεν αποφάσισε κανένα δημοτικό συμβούλιο τη δαπάνη αυτή.

Η προστασία των πόρων του Δήμου Ευρώτα είναι υποχρέωση μας. Διερωτωμεθα πως κανείς άλλος Δήμος δεν επιβαρύνεται; Η θέση μας είναι ότι πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο με δαπάνη της Περιφέρειας.

Δημοσιεύω την από 26 Μαρτίου επιστολή προς τον κ. περιφερειάρχη για το θέμα αυτό και σας ενημερώνουμε ότι ουδεμία απάντηση μέχρι σήμερα......

" Αξιοτιμε κ Περιφερειάρχη

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Ευρώτα , ένας μικρός πληθυσμιακά Δήμος διαθέτει επί 12 συναπτά έτη τεράστιες δαπάνες (για φέτος

323 .330,00 ευρώ ) για τα δεδομένα των τακτικών εσόδων του, για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες για την καταπολέμηση των κουνουπιών στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κινδύνου της ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα».

Κατανοούμε την εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση που έλαβε χώρα τα προηγούμενα χρόνια ιδιαίτερα ως το 2020. Γνωρίζετε ότι με την υπ’ αριθ. 67461/30.06.2020 (ΑΔΑ:6Δ5Κ46ΜΤΛΡ-ΡΘΚ) απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 526) της Περιφέρειας Πελοποννήσου των έργων:“Υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών με ανάπτυξη μηχανισμών επιτήρησης και διαχείρισης κρίσεων σε θέματα υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την τριετία 2020 – 2021 – 2022” με προϋπολογισμό 10.000.000 ευρώ. Σύμφωνα όσων ορίζει η Εγκύκλιος/16077/9/3/20 Υπουργείο Υγείας ΑΔΑ:6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ με ΘΕΜΑ: «Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2020» όπως ισχύει σήμερα, και της κείμενης νομοθεσίας, η αρμοδιότητα είναι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής το φυσικό, αγροτικό περιαστικό και αστικό περιβάλλον του συνόλου των Δήμων της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι αρμόδια για τις προνυμφοκτονίες (ψεκασμούς για την καταπολέμηση κουνουπιών) σε περιαστικά σημεία των Δήμων και σε περιοχές υπερτοπικής σημασίας (εκτός αστικού ιστού) , περιοχές δηλαδή όπως ρέματα, κ.α., που αποτελούν περίπου το 70% του συνόλου των εστιών ανάπτυξης – εμφάνισης των κουνουπιών» Την αρμοδιότητα και ευθύνη για τους ψεκασμούς σε εστίες εντός αστικού ιστού, όπως δημοτικά νεκροταφεία, φρεάτια, πάρκα, δημοτικοί κήποι, κ.α., την έχουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι οικείοι δήμοι.

Εν προκειμένω στο φυσικό αντικείμενο της ανάθεσης που έγινε με την 28/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (σύμφωνα με τα άρθρα 2,3,4 ) του προϋπολογισμού της 25/2022 μελέτης που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανάθεσης, είναι εκτάσεις που δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου Ευρώτα και επίσης τα 67 Χιλ αρδευτικών αυλακων είναι ιδιοκτησία του Τοπικού ΤΟΕΒ που υπάγονται στην Περιφέρεια, τα δε αγροκτήματα 2000 στρ δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου αλλά δημόσια κτήματα.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου που ελήφθη κατά την συζήτηση του 8 θέματος ημερήσια διάταξη με θέμα : Υποβολη αιτήματος προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την καταπολέμηση κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα , με ανάπτυξη μηχανισμών επιτήρησης και διαχείριση κρίσεων σε θέματα υγείας, πρόταση προγραμματικής σύμβασης, στην συνεδρίαση της 20 Δεκεμβρίου 2021, (με τηλεδιάσκεψη συμμετείχε ο. κ. Βερουτης Θεόδωρος αντιπεριφερειάρχης).

Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ να μας γνωρίσετε: 1. έναν έχει υποβληθεί αίτημα του Δήμου Ευρώτα για σύναψη προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με την άνω αναφερόμενη απόφαση δημοτικού συμβουλίου

  1. Γιατί δεν συμπεριέλαβε η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως φυσικό αντικείμενο της εκτέλεσης της καταπολέμησης των κουνουπιών στα πλαίσια της δέσμιας αρμοδιότητας της, που εκτελεί σε άλλες περιοχές όπως Κυπαρισσία κ.α. τις περιοχές του Δήμου Ευρώτα (που είναι δημόσιες εκτάσεις , εκτάσεις πρανών ποταμών κλπ) στη λίμνη Αστερίου, τις ελώδεις περιοχές στα Τρίνησα Σκάλας, Βαλτακι ΤΚ Λάγιου, καθώς και τις περιοχές που εμφανίζουν στάσιμα νερά της κοινότητας Στεφανίας ;
  2. Εάν έχει τουλάχιστον υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης για την εκτέλεση της 28 /2023 απόφασης ανάθεσης που αναφέρεται παραπάνω
  3. Τι σκοπεύετε να πράξετε ως Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα ανωτέρω;. "

(*) Γεωπόνος, δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Δήμου Ευρώτα

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις