ΣΠΑΡΤΗ. Ο Βαγγέλης Βαλιώτης, απάντησε στα ερωτήματα που έθεσαν αναγνώστες κι εκπρόσωποι Φορέων του Δήμου Σπάρτης με την ευκαιρία διεξαγωγής του debate. Ο έμπειρος αυτοδιοικητικός δεν άφησε να περάσουν αναπάντητα τα ερωτήματα και με γραπτή απάντηση αναφέρεται σε Καθημερινότητα, Λαϊκή, Πλατεία, Τρίτεκνους, ΚΕΕΜ, Νοσηλευτική, νέο Δημαρχείο, Ταϋγετο, Ρομά, Κλειστό, Παλαιολόγου, Υγεία, Μουσείο, Χαμηλοσυνταξιούχους, κ.α. Συγκεκριμένα:

Πως θα γίνει η πόλη πιο καθαρή; Υπάρχουν πολλά σημεία απαράδεκτα.

Ο Δήμος Σπάρτης ήταν πρωτοπόρος στην διαχείριση των αστικών αποβλήτων του, αρχής γενομένης από το 2015 επί της προηγούμενης θητείας μας. Από το 2019 μέχρι και σήμερα εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια και ο Δήμος επιβάρυνε το περιβάλλον με σύμμεικτα απόβλητα που φτάνουν στο 90% των συνολικών παραγόμενων.

Το σχέδιο του Δήμου Σπάρτης στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων είναι εναρμονισμένο με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και έχει στον πυρήνα του πρώτα τη μείωση των αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας των υλικών και επιπλέον την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούμε.

Στόχος η διαλογή στην πηγή των στερεών ανακυκλώσιμων υλικών σε 4 κατηγορίες (χαρτί, πλαστικά, γυαλί και μεταλλικά απόβλητα) και διαχωρισμός των οργανικών μας από τα σύμμεικτα. Χωριστή αποκομιδή αυτών των 5 κατηγοριών και επιβράβευση των πολιτών και των επιχειρήσεων, με μείωση των δημοτικών τελών κατά τουλάχιστον 35%, στη φιλοσοφία του ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «όποιος ανακυκλώνει επιβραβεύεται».

Σκοπός μας η άμεση επίτευξη των στόχων στην ανακύκλωση, που έχουν τεθεί από τον Εθνικό και Περιφερειακό σχεδιασμό για την αποφυγή των προστίμων.

Δημοσιοποίηση σε μηνιαία βάση όλων των στοιχείων για την ανακύκλωση και διαφάνεια στο κόστος και τα έξοδα για την καθαριότητα. Η ενημέρωση ενθαρρύνει όλους μας για την επίτευξη των στόχων μας.

Ενημέρωση και παρότρυνση με συγκεκριμένα κίνητρα σε οικογένειες του δήμου μας να εφαρμόσουν την οικιακή κομποστοποίηση με παράλληλη απαλλαγή σημαντικού μέρους των δημοτικών τελών καθαριότητας. Έμπρακτη επιβράβευση, σε όλους, όσοι ανακυκλώνουν.

Ίδρυση Κέντρου Ενημέρωσης και Επαναχρησιμοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών και ογκωδών υλικών. Εφαρμογή ανά δημοτική ενότητα ενός τουλάχιστον χώρου «πράσινης γωνιάς απόρριψης άχρηστων υλικών» και εύκολης αποκομιδής. Τα ρέματα και τα ποτάμια μας πρέπει να γίνουν πεντακάθαρα. Ειδικότητα και εκπαίδευση δημοτικής αστυνομίας περιβάλλοντος.

Εφαρμογή του πλέον αποτελεσματικού συστήματος, όπου αυτό είναι εφικτό, αποκομιδής των αποβλήτων μας με το σύστημα «πόρτα –πόρτα» . Ο καθένας τα δικά τουαπόβλητα, ώστε ανάλογα με τη συχνότητα αποκομιδής και το βάρος να χρεώνεται και να κερδίζει.

Η δημιουργία μικρών «πράσινων σημείων» για τη συλλογή ογκωδών (καναπέδες,στρώματα κλπ) και πράσινων (κλαδιά κλ.π) απορριμμάτων

Στόχος μας η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η υγεία του ανθρώπου, οι υδάτινοι πόροι και ο αέρας μας.

Ποιά είναι η θέση των παρατάξεων για την επαναφορά της Λαϊκής αποκλειστικά στη Δημοτική Αγορά και ποια η εξακτίνωση περιφερειακά;

Στο πρόγραμμά μας η δημιουργία στεγασμένης Δημοτικής Αγοράς σε χώρο που θα υποδειχθεί από τους μελετητές και η ανάπτυξη λαϊκών αγορών στις γειτονιές της πόλης, σε συνεργασία με τον σύλλογο των παραγωγών

Πως θα επιτευχθεί η εν γένει αποκέντρωση της ζωής στη Σπάρτη και η αποφυγή του υδροκεφαλισμού με όλα να γίνονται στη και για την πλατεία; Μια πλατεία όπου οι κανόνες σπάνια τηρούνται.

Με τη δημιουργία έργων υποδομής στην περιφέρεια της πόλης και την πραγματοποίηση πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων στις γειτονιές της, κάτι που εφαρμόσαμε κατά την προηγούμενη θητεία μας.

Αυστηρή επιτήρηση για την τήρηση των κανόνων κυρίως από τους επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται πέριξ της κεντρικής πλατείας.

Ο Δήμος θα πάρει θέση στη διεκδίκηση του Συλλόγου Τρίτεκνων οικογενειών για εξομοίωση με τις πολύτεκνες σε όποια οφέλη απορρέουν από την πολιτεία;

Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τις τρίτεκνες, όπως και τις πολύτεκνες οικογένειες.

Συμφωνούμε με τη διεκδίκηση των τριτέκνων για την απόκτηση των δικαιωμάτων των πολύτεκνων οικογενειών.

Αυτό θα επιτευχθεί με :

 • την εφαρμογή φορολογικών κινήτρων
 • τη στεγαστική συνδρομή με χαμηλότοκα δάνεια
 • τη μείωση των Δημοτικών τελών, όπως ισχύει και για τις πολύτεκνες οικογένειες.
 • την παροχή εφάπαξ βοηθήματος στις τρίτεκνες οικογένειες
 • την επιπλέον μοριοδότηση σε περίπτωση προσλήψεων κ.λ.π.
 • τη στήριξη της τρίτεκνης εργαζόμενης μητέρας με ενισχυμένα κριτήρια και μοριοδότηση.

Αυτές οι προτεραιότητες θα συμβάλουν στη βελτίωση των δημογραφικών στοιχείων.

Αν αυτό δεν συμβεί άμεσα, δυστυχώς θα έχουμε ένα εθνικό και παράλληλα οικονομικό πλήγμα.

Η χώρα μας θα γερνάει και θα λιγοστεύει το ανθρώπινο δυναμικό, που δεν θα μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του την ανάπτυξη της πατρίδας μας

Ποιός είναι ο τρόπος που μπορεί ο Δήμος να βοηθήσει στην εδραίωση του ΚΕΕΜ και τις σχέσεις εμπιστοσύνης με προσωπικό και εκπαιδευόμενους στο Κέντρο;

Η δημιουργία νέων υποδομών (αθλητικό κέντρο,θερινό σινεμά κλπ) , η ανάπλαση του κέντρου της πόλης , η δημιουργία χώρων πρασίνου, η πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων θα βοηθήσουν στην εδραίωση του ΚΕΕΜ και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού και των εκπαιδευόμενων σ΄αυτό.

Η συμβολή του Δήμου στη λειτουργία του στρατοπέδου, όποτε του ζητηθεί (καθαριότητα , αποψίλωση χώρων, κοπή δένδρων κ.λ.π) (κάτι που κάναμε ως Δημοτική Αρχή)

Υπάρχει προοπτική και επαναδιεκδίκηση της Νοσηλευτικής Σχολής με την ολοκλήρωση του νέου νοσοκομείου Σπάρτης;

Με την ολοκλήρωση του νέου νοσοκομείου Σπάρτης από το Ίδρυμα «Σταύρος Σ. Νιάρχος», μπορούμε όλοι ΜΑΖΙ, Περιφέρεια, Δήμος, Τοπικοί Σύλλογοι και Φορείς να διεκδικήσουμε την επανασύσταση της Νοσηλευτικής Σχολής στην πόλη μας.

Θα αποκτήσει η Σπάρτη Δημαρχείο;

Το έργο της βιοκλιματικής αναβάθμισης του ΞΕΝΙΑ,προϋπολογισμού 2.800.000,00€ προέβλεπε τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου και τη δημιουργία πολυχώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Έργο, το οποίο με ευθύνη της δημοτικής αρχής, σταμάτησε η εκτέλεσή του, ενώ διακόπηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο. Πρόθεσή μας η ολοκλήρωση του έργου και η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.

Γιατί ενώ σε Βλαχιώτη, Αρεόπολη, Μολάους και Νεάπολη υπάρχουν κλειστά γυμναστήρια, η Σπάρτη, ως πρωτεύουσα έχει ακόμα αυτό του 1970;

Στην θητεία μας, ως Δημοτική αρχή είχαμε :

 • Διεκδικήσει και εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα την ενεργειακή αναβάθμιση του υπάρχοντος κλειστού γυμναστηρίου, με το ποσό του 1.000.000,00€. Ένα έργο που η σημερινή Δημοτική αρχή δεν προχώρησε μέχρι σήμερα, με κίνδυνο την απένταξη του έργου και την απώλεια της χρηματοδότησης
 • Εξασφαλίσει 800.000,00€ για τη δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου στο χώρο του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου, χρηματοδότηση, η οποία παραδόθηκε στη σημερινή Δημοτική Αρχή και δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Στο πρόγραμμά μας η δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου στο χώρο του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου και η δημιουργία λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων πλησίον του συγκεκριμένου χώρου.

Σε όλα τα χωριά του Δήμου υπάρχουν χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν μπορούν ούτε να ζήσουν αλλά ούτε να φιλοξενηθούν σε δομές. Δεν υπάρχουν κρατικές ή δημοτικές δομές. Οι συνάνθρωποι εντοπίζονται σε άθλια κατάσταση.

Το πρόγραμμά μας προβλέπει :

 • Ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
 • Διεκδίκηση χρηματοδότησης για λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Η ανάπλαση της Παλαιολόγου θα ολοκληρωθεί και πότε και θα επεκταθεί σε όλο το μήκος της και πότε;

Πρέπει ο Δήμος και η τεχνική υπηρεσία να προχωρήσει σε αυστηρή επίβλεψη του έργου και να πιέσει την ανάδοχο εταιρεία για την ολοκλήρωση του έργου της ανάπλασης της λεωφ. Κων/νου Παλαιολόγου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους της σύμβασης.

Τέλος πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης του ήδη ενταγμένου έργου, που αφορά την ολοκλήρωση της ανάπλασης του συνόλου της λεωφ. Κων/νου Παλαιολόγου.

Ο Ταϋγετος θα αξιοποιηθεί ποτέ για εναλλακτικό τουρισμό;

Στόχος μας , η προώθηση της εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής, με βάση την ΟΧΕ (Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων) Ταϋγέτου για το βορειοανατολικό και βορειοδυτικό τμήμα του Ταϋγέτου, η οποία είναι αναγκαία, και θα λειτουργήσει σε συνέργεια με τις δράσεις της ΟΧΕ Μάνης, προς την αντιμετώπιση των κρίσιμων αναπτυξιακών ζητημάτων του συνολικού ορεινού όγκου, ενός πολύτιμου οικοσυστήματος, όπως είναι ο Ταΰγετος.

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα, και ο ορεινός όγκος του Ταϋγέτου αποτελεί ξεχωριστό και πολύτιμο πόρο από περιβαλλοντικής, οικολογικής, πολιτιστικής και οικονομικής άποψης.

Σε αρκετές ορεινές περιοχές του Ταϋγέτου αναπτύσσονται τουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες ακολουθούν ένα ήπιο πρότυπο ανάπτυξης, χωρίς επιβαρυντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Οι διαθέσιμοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι προσφέρονται για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Στόχοι της ΟΧΕ Ταυγέτου:

 • Η δημιουργία ενός συνεκτικού και εξωστρεφούς παραγωγικού συστήματος αξιοποιώντας τους τοπικούς πόρους με στήριξη της δικτύωσης των επιχειρήσεων και την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.
 • Η βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού με προώθηση ίσων ευκαιριών στην αγορά.
 • Η προστασία, προβολή και διασύνδεση του φυσικού/οικολογικού αποθέματος και των πολιτιστικών πόρων ενδιαφέροντος.
 • Η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σε σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον και τους πολιτιστικούς πόρους για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής.
 • Η αναβάθμιση των υποδομών διασύνδεσης, των υποδομών κοινής ωφέλειας και βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος.

Υπάρχουν ζώνες αντιπυρικές στα βουνά του Δήμου Σπάρτης;

Θεωρούμε ότι υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες στα βουνά του Δήμου. Σίγουρα όμως χρειάζονται περισσότερες. Παρόλο που δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, θα μπορούσε σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες να βοηθήσει σε έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών με την υλοποίηση των πιο κάτω αναγκαίων υποδομών για την αποτελεσματική δράση και την πρόληψη πυρκαγιών:

 • Πυροφυλάκια. Θα χρησιμεύσουν για την έγκαιρη επισήμανση και αναγγελία των δασικών πυρκαγιών.
 • Δρόμοι. Χρειάζεται ένα οδικό δίκτυο που θα καλύπτει και το θέμα της
 • αντιπυρικής προστασίας
 • Νέες αντιπυρικές ζώνες
 • Δεξαμενές. Είναι αναγκαία η τοποθέτηση δεξαμενών για την αντιπυρική προστασία, σε αριθμό και θέσεις που θα εξασφαλίζεται η όσο το δυνατό γρηγορότερη άφιξη και κατάσβεση, παίρνοντας υπ’ όψιν και την κατανομή τους στην συνολική έκταση.
 • Πυροσβεστικοί κρουνοί. Τοποθέτηση σε θέσεις του οδικού δικτύου ανάλογα με τις θέσεις των δεξαμενών και την υδροδότηση της περιοχής.
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών παρακολούθησης και πρόληψης, μέσω έξυπνων συσκευών (καμερών, κινητών, drones)

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας στα χωριά δεν είναι καλή. Ο Δήμος έχει ρόλο;

Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, παρόλα αυτά η Βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, σε συνεργασία με τα αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, μπορεί να επιτευχθεί με την διεκδίκηση στελέχωσης και λειτουργίας των αγροτικών ιατρείων & την επίσκεψη ιατρών στα χωριά.

Μέχρι να γίνει η ένταξη των Ρομά στην κοινωνία πως δεν θα «εξοντωθούν» οι πολίτες των χωριών;

Για τη λύση του προβλήματος με τους Ρομά, απαιτούνται άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα μέτρα.

Άμεσα μέτρα:

 • Αύξηση της αστυνόμευσης και πίεση να μην αποδυναμώνεται η αστυνομική δύναμη.
 • Εφαρμογή του νόμου από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΔΕΗ, πολεοδομία κ.λ.π)
 • Επαφή με όλες τις ομάδες Ρομά

Μακροπρόθεσμα μέτρα: Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων , που αφορούν στέγαση-εργασία-εκπαίδευση-ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των Ρομά.

Πότε θα έχουμε νέο Μουσείο;

Θεωρούμε ότι το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, μαζί με την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών πολιτισμού, θα αναβαθμίσει την πολιτιστική φυσιογνωμία της Σπάρτης

Με την έγκριση των μελετών, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θεωρούμε ότι το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης στο χώρο του πρώην ΧΥΜΟΦΙΞ.

Οι μελέτες έχουν οριστικοποιηθεί και εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και θα πρέπει άμεσα το Υπουργείο Πολιτισμού να εντάξει το έργο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την υλοποίησή του.

Πρέπει να διεκδικήσουμε την ένταξη κατά προτεραιότητα του έργου της κατασκευής του Νέου Μουσείου της Σπάρτης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και την υλοποίησή του , ο προϋπολογισμός του οποίου θα ανέλθει σε 35.000.000 € , σύμφωνα με τη μελέτη.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις