ΛΑΚΩΝΙΑ. Στις 20/11/18, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, ενεργοποιούνται νέες χρηματοδοτήσεις για την «Βελτίωση των Υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης» και «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» για 39 Δήμους της χώρας. Η Λακωνία ενισχύεται με επιπλέον 8,3 εκ από το Πρόγραμμα. Ειδικότερα, αντιστοιχούν στον Δ. Μονεμβασίας 1.124.947,98 € για την Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών και 4.137.794,40 € για Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων του Δήμου, ενώ στο Δ. Σπάρτης 3.000.000,00 € για έργα ύδρευσης.