ΚΟΡΙΝΘΙΑ. Ο βουλευτής Α΄ Ανατολικής Αττικής της Ελληνικής Λύσης Αντώνης Μυλωνάκης κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών για την αναγκαία όπως την χαρακτηρίζει περιβαλλοντική μελέτη για την προστασία και την ανάδειξη του Ασωπού ποταμού στην Κορινθία.

Όπως ανέφερε στην ερώτησή του παρεμβάσεις και εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα επί της κοίτης και των παρόχθιων πλευρών του ποταμού Ασωπού, στην Κόρινθο.

«Ο ποταμός Ασωπός, ως γνωστόν, είναι ο μόνος με συνεχή ροή, ενώ είναι η βασική πηγή άρδευσης και εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα της παράκτιας ζώνης. Έχει συνολικό μήκος 40 χλμ., πηγάζει από τα όρη Φαρμακά και Τραχύ και εκβάλλει στην περιοχή μεταξύ Βέλου και Κιάτου. Αναγκαία κρίνεται η σύνταξη, είτε νέας περιβαλλοντικής μελέτης, είτε επικαιροποίησης και αναπροσαρμογής παλαιότερης, εφόσον υφίσταται, προκειμένου να διαφυλαχθεί και να παραμείνει αδιατάραχτο το οικοσύστημα του ποταμού αλλά και να προκύψει ο εμπλουτισμός του, μέσω παρεμβάσεων, ενώ, αναγκαίο είναι να οριοθετηθεί ευδιάκριτα η κοίτη του, με σεβασμό στα υφιστάμενα στοιχεία που συνθέτουν το υπάρχον οικοσύστημα, δημιουργώντας, αφενός, προσβάσεις προς τον ποταμό, μέσω του παρακείμενου οδικού δικτύου, και αφετέρου, διαδρόμων πεζοπορίας, όπου είναι εφικτό. Έτσι, θα γίνει κατορθωτό να μετατραπεί ο ανωτέρω ποταμός σε έναν μοχλό τοπικής ανάπτυξης και αναψυχής, τόσο των περίοικων, όσο και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής».

Ρωτά λοιπόν τον υπουργό αν προτίθεται να προβεί στην σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης, στην οποία θα βασιστούν οι όποιες ενέργειες των τοπικών αρχόντων, προκειμένου να αναδείξουν την ευρύτερη παρόχθια περιοχή του Ασωπού ποταμού Κορινθίας, ώστε το εν λόγω ποτάμι να διατηρήσει την ιστορική και την λειτουργική του σημασία, προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Η απάντηση της ερώτησης έχει ως εξής:

«Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ Κορινθίας δεν έχει ενημερωθεί αυτό το διάστημα, αναφορικά με εξέλιξη παρεμβάσεων ή εργασιών επί της κοίτης και των παρόχθιων πλευρών του ποταμού Ασωπού του Ν. Κορινθίας. Οι εργασίες που εξελίσσονται είναι μόνο για την κατασκευή του φράγματος.

Η εκπόνηση Περιβαλλοντικής μελέτης για την προστασία ή και την ανάδειξη οποιονδήποτε οικοσυστημάτων, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας.

Τέλος η οριοθέτηση του ποταμού Ασωπού εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων, που οδεύει εντός των διοικητικών ορίων τους».