ΣΠΑΡΤΗ. Με Ερώτηση στη Βουλή, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην Κυβέρνηση και στο αρμόδιο υπουργείο, για απένταξη 31 εγγειοβελτιωτικών έργων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Σταύρος Αραχωβίτης.

Μάλιστα υπογραμμίζεται πως ένα από τα έργα που «βρίσκονται στον αέρα», εξαιτίας του ότι, μέχρι στιγμής «το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν κατάφερε ή δεν ήθελε να βγάλει τις αποφάσεις ανάληψης νομικής δέσμευσης», είναι και το αρδευτικό της Κελεφίνας, στο Νομό Λακωνίας.

Έργο κρίσιμο για την αγροτική ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο της περιοχής.

Για τον λόγο αυτό, ως τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Σταύρος Αραχωβίτης κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, η οποία συνυπογράφεται από 40 ακόμη βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΠΣ.

Όπως αναφέρει ο κ. Αραχωβίτης, «…Έχουν ήδη περάσει πάνω 18 μήνες από τότε που σαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εντάξαμε 31 μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 450 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης».

Προσθέτοντας ότι, «…Μέσα στους 18 μήνες από τον Ιούλιο του 2019 που είχε προθεσμία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν κατάφερε ή δεν ήθελε να βγάλει τις αποφάσεις ανάληψης νομικής δέσμευσης για τα 25 έργα που είναι δικαιούχος.

Διανύουμε τις παρατάσεις (6μηνη) κι ακόμη τα έργα αυτά -ανάμεσά τους και το αρδευτικό της Κελεφίνας Νομού Λακωνίας- είναι στον αέρα, μαζί με τα σχεδόν 350 εκατ. ευρώ που τους αντιστοιχούν».

Ο κ. Αραχωβίτης, αναμένει απαντήσεις, εκτός των άλλων, και στα εξής καίρια ερωτήματα:

  • Η ολέθρια καθυστέρηση στην διαδικασία για 18 μήνες οφείλεται σε αδυναμία λόγω ελλιπούς στελέχωσης, ανικανότητα ή σε σκοπιμότητα προκειμένου τα έργα να κατευθυνθούν σε συγχρηματοδότηση μέσω ΣΔΙΤ με τεράστιο κόστος προς τους παραγωγούς;
  • Ποια είναι τα έργα υποδομών για τα οποία δικαιούχος της δράσης 4.3.1. του ΠΑΑ έχει κριθεί η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάληψης νομικών δεσμεύσεων και για ποια δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τέτοιες απαιτούμενες αποφάσεις;

Το κείμενο της Ερώτησης στη Βουλή, έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος απένταξης 25 αρδευτικών έργων του Μέτρου 4.3.1 και απώλεια σχεδόν 350 εκατομμυρίων ευρώ από το ΠΑΑ 2014-2020»

Στις 02/07/2019 εκδόθηκε η Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αρ. πρωτ. 4679 (ΑΔΑ 6ΦΝΡ4653ΠΓ-ΕΩ6) και οι αποφάσεις ένταξης στη δράση 4.3.1: ‘Υποδομές εγγείων βελτιώσεων’ του ΠΑΑ 2014-2020 των τριάντα ένα (31)μεγάλων (με Προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 2.200.000€) Εγγειοβελτιωτικών έργων και συνολικού προϋπολογισμού 448.193.171,59 ευρώ.Από τα 31 αυτά έργα υποδομών, τα έξι (6) εντάσσονται στο με δικαιούχο τη Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του ΥΠ.ΥΠΟ., ενώ για τα υπόλοιπα είκοσι πέντε (25)σαν δικαιούχος είναι το ίδιο το ΥπΑΑΤ και συγκεκριμένα η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων.

Για αυτά τα 25 αρδευτικά έργα υποδομών στις αποφάσεις ένταξης εμπεριέχεται ειδικός όρος σύμφωνα με τον οποίο:

Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης της πράξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την έκδοση των αποφάσεων ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τους 6 μήνες από την προθεσμία αυτή.

Η μη τήρηση των ανωτέρω χρονικών ορίων που τίθενται από τις αποφάσεις αυτές δύναται να δικαιολογηθεί μόνο στην περίπτωση δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Ωστόσο, ενώ έχουν ήδη παρέλθει 18 μήνες από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ένταξης, από την Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠ.Α.Α.Τ, ουδεμία ανάληψη νομικής δέσμευσης για κανένα από τα 25 αυτά έργα δεν έχει εκδοθεί μέσα στους 18 μήνες που τίθενται αρχικά ως υποχρέωση.

Όχι μόνον δεν έχει γίνει καμία ανάληψη δέσμευσης στους 18 μήνες που θέτονται ως υποχρέωση, αλλά για τις περισσότερες από τις 25 ενταγμένες πράξεις, η απαιτούμενη ανάληψη νομικής δέσμευσης δεν φαίνεται να αναλαμβάνεται ούτε στο πλαίσιο 6μηνης παράτασης που δίνεται.

Η καθυστέρηση αυτή, εφόσον ξεπεράσει και την εξάμηνη παράταση χωρίς να έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες νομικές δεσμεύσεις και χωρίς να έχει στοιχειοθετηθεί κάποια περίπτωση δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγοι ανωτέρας βίας, οδηγεί στην απένταξη των έργων αυτών.

Επειδή το ενδεχόμενο να μην έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες νομικές δεσμεύσεις γίνεται όλο και πιο πιθανό όσο το περιθώριο των υφιστάμενων προθεσμιών στενεύει,

Επειδή μια τέτοια εξέλιξη αποτυχίας έκδοσης των νομικών δεσμεύσεων συνεπάγεται τη μη υλοποίηση σημαντικών έργων για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας μας,

Επειδή μια τέτοια εξέλιξη αποτυχίας έκδοσης των νομικών δεσμεύσεων συνεπάγεται τη μη υλοποίηση σημαντικών έργων για την διαθεσιμότητα αρδευτικού νερού και την μείωση του κόστους άρδευσης,

Επειδή μια τέτοια εξέλιξη αποτυχίας έκδοσης των νομικών δεσμεύσεων συνεπάγεται τη μη υλοποίηση σημαντικών έργων για τη θωράκιση της αγροτικής παραγωγής απέναντι στην κλιματική αλλαγή,

Επειδή μια τέτοια εξέλιξη αποτυχίας έκδοσης των νομικών δεσμεύσεων συνεπάγεται την απώλεια πολύτιμων κοινοτικών πόρων για τη χώρα μας,

Επειδή στο Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπονται υδραυλικά έργα μόλις 200 εκατομμυρίων € και μάλιστα με την μέθοδο των ΣΔΙΤ που συνεπάγεται κόστος για τους παραγωγούς,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης έκδοσης των αποφάσεων ανάληψης νομικών δεσμεύσεων για τα έργα υποδομών για τα οποία δικαιούχος της δράσης 4.3.1. του ΠΑΑ έχει κριθεί η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠ.Α.Α.Τ.;
  • Υπάρχει πραγματικά κίνδυνος απώλειας πολύτιμων κοινοτικών πόρων που θα στερήσουν αναγκαία και ώριμα αρδευτικά έργα από τους παραγωγούς;
  • Η ολέθρια καθυστέρηση στην διαδικασία για 18 μήνες οφείλεται σε αδυναμία λόγω ελλιπούς στελέχωσης, ανικανότητα ή σε σκοπιμότητα προκειμένου τα έργα να κατευθυνθούν σε συγχρηματοδότηση μέσω ΣΔΙΤ με τεράστιο κόστος προς τους παραγωγούς;
  • Εφόσον κρίνει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε εγγενείς αδυναμίες όπως π.χ. η ελλιπής στελέχωση, τι προτίθεται να πράξει για την ενίσχυση και επίσπευση του έργου της Υπηρεσίας;
  • Ποια είναι τα έργα υποδομών για τα οποία δικαιούχος της δράσης 4.3.1. του ΠΑΑ έχει κριθεί η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάληψης νομικών δεσμεύσεων και για ποια δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τέτοιες απαιτούμενες αποφάσεις;
  • Για ποια από τα έργα αυτά υποδομών που δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις διαβλέπει σοβαρή αδυναμία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων ανάληψης νομικών δεσμεύσεων;[Δείτε στο notospress.gr καθημερινά όλες τις ειδήσεις για τη Λακωνία στην ενότητα «Συμβαίνει στο νησί του Πέλοπα»]