ΜΕΣΣΗΝΙΑ. Όπως αναφέρεται στην ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Μαντάς στη Βουλή, πρόκειται για ένα επίδομα που έχει ορισθεί στα 1.000 ευρώ ανά έτος και χορηγείται μέσω μηχανογραφημένης διαδικασίας, αποτελώντας ένα σημαντικό βοήθημα για πολλές οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους για σπουδές σε άλλες πόλεις. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την χορήγησή του είναι ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία στην πόλη σπουδών, διαφορετική από αυτή της κύριας κατοικίας του και στην οποία να μη διαθέτει αυτός ή η οικογένειά του άλλο ακίνητο.

Στην περίπτωση της Μεσσηνίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι γεγονός ότι οι περισσότερες σχολές στεγάζονται στο κτιριακό συγκρότημα στον Αντικάλαμο, περιοχή που αν και ανήκει στον Δήμο Καλαμάτας βρίσκεται εγγύτερα στο κέντρο της Μεσσήνης. Όπως σημειώνει ο βουλευτής στην ερώτησή του, αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί φοιτητές από άλλες πόλεις που σπουδάζουν στις σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Μεσσηνία, να επιλέγουν να νοικιάσουν οικίες στη Μεσσήνη αντί για την Καλαμάτα και με αυτό τον τρόπο να χάνουν το δικαίωμα λήψης στεγαστικού επιδόματος, λόγω της διαμονής τους σε διαφορετική πόλη από την πόλη σπουδών.

Κατά τον κ. Μαντά είναι σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία για το συγκεκριμένο επίδομα και οι μηχανογραφικοί έλεγχοι να γίνουν περισσότερο ελαστικοί αναφορικά με τη τοποθεσία της μισθωμένης κατοικίας. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, «μια προσέγγιση ενδεχομένως βασιζόμενη σε χιλιομετρικές αποστάσεις και όχι σε αυστηρά όρια Δήμων, θα επέτρεπε σε περισσότερους φοιτητές να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων που η πολιτεία έχει θεσπίσει γι’ αυτούς, ενισχύοντας την προσφορά φοιτητικής στέγης και τη διατήρηση των ενοικίων σε χαμηλά επίπεδα, διευρύνοντας παράλληλα το πεδίο επιλογών κατοικίας προς όφελος των φοιτητών που έρχονται από μακριά».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:


«Αθήνα, 22/04/2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

1.Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως

2. Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα


Θέμα: «Βελτίωση διαδικασίας χορήγησης στεγαστικών επιδομάτων σε φοιτητές»

Αξιότιμη κυρία υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Με την απόφαση 140832/Ζ1/2017 (ΦΕΚ 2993/Β/31-08-2017) των τότε υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθορίστηκε η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το επίδομα αυτό έχει ορισθεί στα 1.000 ευρώ ανά έτος και αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για αρκετές οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους για σπουδές σε άλλες πόλεις.

Για την χορήγηση του επιδόματος, μία από τις βασικές προϋποθέσεις αποτελεί ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, η οποία να βρίσκεται σε πόλη διαφορετική από αυτή της κύριας κατοικίας του και στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του να μην έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Κατά τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων της αίτησης, σε περίπτωση που το Ανώτατο Ίδρυμα βρίσκεται σε διαφορετικό Δήμο από τον Δήμο που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο του φοιτητή, η αίτηση απορρίπτεται, γιατί όπως φαίνεται δεν πληρούνται τα κριτήρια ως προς την τοποθεσία της μισθωμένης κατοικίας σε σχέση με την πόλη σπουδών.

Στην περίπτωση της Μεσσηνίας όμως και των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας οδηγεί στην εμφάνιση του εξής παράδοξου φαινομένου. Οι έξι από τις οκτώ σχολές του Πανεπιστημίου στη Μεσσηνία στεγάζονται σε κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται στην περιοχή Αντικάλαμος του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφενός βρίσκεται μακριά από το κέντρο της Καλαμάτας, αλλά αφετέρου είναι σε πολύ μικρή χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο της γειτονικής πόλης της Μεσσήνης. Έτσι για λόγους εγγύτητας προς τη σχολή τους, αρκετοί φοιτητές από άλλες πόλεις επιλέγουν να νοικιάσουν οικίες στη Μεσσήνη αντί για την Καλαμάτα, με αποτέλεσμα όμως να εξαιρούνται από τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, λόγω της διαμονής τους σε διαφορετικό Δήμο από τον Δήμο σπουδών.

Δεδομένου ότι η Μεσσήνη αποτελεί πόλη επιλογής για αρκετούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά με τη τοποθεσία της μισθωμένης κατοικίας σε σχέση με την πόλη σπουδών. Μια περισσότερο ελαστική προσέγγιση, ενδεχομένως βασιζόμενη σε χιλιομετρικές αποστάσεις και όχι σε αυστηρά όρια Δήμων, θα επέτρεπε σε περισσότερους φοιτητές να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων που η πολιτεία έχει θεσπίσει γι’ αυτούς, ενισχύοντας την προσφορά φοιτητικής στέγης και τη διατήρηση των ενοικίων σε χαμηλά επίπεδα και διευρύνοντας παράλληλα το πεδίο επιλογών κατοικίας προς όφελος των φοιτητών που έρχονται από μακριά.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

Εξετάζει η κυβέρνηση την τροποποίηση του υφιστάμενου τρόπου χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, ώστε να είναι περισσότερο ευέλικτη αναφορικά με τον τόπο μισθωμένης κατοικίας και τον τόπο των σπουδών;

Ποιες άλλες ενέργειες προγραμματίζονται προκειμένου να στηριχθούν οικονομικά οι φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους;

Ο ερωτών βουλευτής

Περικλής Π. Μαντάς

Βουλευτής Μεσσηνίας»