ΕΛΛΑΔΑ. Το νομοσχέδιο αποτελεί βασική προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης της ΝΔ και όπως ισχυρίζονται στελέχη της έχει ως στόχο να επαναφέρει και να διασφαλίσει την κυβερνησιμότητα στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, καταργώντας τη λεγόμενη «απλή αναλογική» που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ με καταστροφικές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία τους. Ανάμεσα στα άλλα:

Επανέρχεται η 5ετής θητεία. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα αναδειχθούν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2024.

Εκλογή Δημάρχου ή Περιφερειάρχη από πρώτο γύρο με ποσοστό 43% συν μία ψήφο.

Τίθεται όριο 3% για την εκλογή δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου.

Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον νικητή των εκλογών.

Προβλέπεται η εκλογή συμβουλίων ή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων σε όλη την επικράτεια, χωρίς εξαίρεση.

Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών, για την κατάρτιση και δήλωση των συνδυασμών και η 10η Σεπτεμβρίου για την ανακήρυξη αυτών από το αρμόδιο δικαστήριο, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και οι υποψήφιοι να είναι εγκαίρως γνωστοί στο εκλογικό σώμα.

Καθορίζεται με βάση συγκεκριμένες πληθυσμιακές κλίμακες ο αριθμός των μελών των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, καθώς και των συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων.

Εξορθολογίζεται και συστηματικοποιείται το πλαίσιο κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων.