ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πελοπόννησος

Ο ἀρχαιολογικός χῶρος τῆς Πελλάνας ἔχει ἐγκαταλειφθῆ πλήρως

«Μοναδικό Ἱστορικό Σύμπλεγμα ἀποτελοῦν  οἱ τρεῖς περίοδοι τῆς ἱστορίας μας, ἡ «Μυκηναϊκή» μέ τήν Πελλάνα, ἡ «Κλασική» μέ τή Σπάρτη καί ἡ «Βυζαντινή» μέ τό Μυστρᾶ, πού καλύπτει τήν Ἑλληνική…
12 Ιουνίου 2024 08:16