ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΝΑΤΟΥΡΑ 2000

Πελοπόννησος

Οκτώ είναι οι Περιοχές Natura 2000 στη Λακωνία – Γνωρίζεις που βρίσκονται!

Το δίκτυο Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα αποτελείται από 446 περιοχές, όπου προστατεύονται 299 είδη ζώων και φυτών, 147 είδη πουλιών,…
21 Μαϊος 2022 18:05
Κόσμος

Ευρωπαϊκή Ημέρα Νατούρα 2000

To ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου και, ταυτόχρονα, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης.
21 Μαϊος 2022 09:54