ΓΙΑΤΡΟΣ

Υγεία

Γιατρός στο Δημοτικό Ιατρείο στην Καλαμάτα

Ο Γεώργιος Πανομήτρου, Ιατρός Γενικής Ιατρικής , ανέλαβε καθήκοντα ιατρού στο Δημοτικό Ιατρείο Καλαμάτας, σε σύμαβαση που υπεγράφη μεταξύ του  και του Δημάρχου, και η οποία θα έχει ισχύ μέχρι…
07 Ιουλίου 2022 08:58