ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Life

Κατοικία «Cosmos» στη Μεσσηνία (photos)

Το έργο οραματίζεται ως ένα αυτάρκες οικοσύστημα μικροαρχιτεκτονικής, απομονωμένο όσο χρειάζεται από κάθε αστικό πλέγμα και δίκτυα 
03 Δεκεμβρίου 2022 15:26