ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

Πελοπόννησος

Αυξημένες κρατικές ενισχύσεις στη Μεγαλόπολη

Ο Κωστής Μουσουρούλης, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, αναφέρθηκε στο νέο πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει ειδική διάταξη που…
24 Απριλίου 2021 08:30