ΚΤΕΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Πελοπόννησος

Παύση λειτουργίας για το ΚΤΕΟ Μεσσήνης

Συγκροτήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πίνακας ελεγκτών των ιδιωτικών ΚΤΕΟ – παύει ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων στο ΚΤΕΟ Μεσσήνης
28 Μαϊος 2021 08:12