ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ

Πελοπόννησος

Λακωνία: Η λειψυδρία είναι εδώ - Οι υπεύθυνοι αδρανούν!

Αντί να δημιουργήσουν ανασχετικά φράγματα για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα κάνουν έργα διαπλάτυνσης της κοίτης για να πηγαίνει το νερό πιο γρήγορα στην θάλασσα - Σε λίγο θα είναι…
17 Αυγούστου 2022 20:31
Πελοπόννησος

Έτσι θα αντιμετωπίσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου τα φαινόμενα λειψυδρίας!

Στη δημιουργία λιμνοδεξαμενών, στις περιοχές με ελλειμματικό ή και ποιοτικά υποβαθμισμένο υδατικό δυναμικό θα προχωρήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για να αντιμετωπίζει την λειψυδρία.
02 Μαρτίου 2021 09:39