ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ

Πελοπόννησος

Έτσι θα αντιμετωπίσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου τα φαινόμενα λειψυδρίας!

Στη δημιουργία λιμνοδεξαμενών, στις περιοχές με ελλειμματικό ή και ποιοτικά υποβαθμισμένο υδατικό δυναμικό θα προχωρήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για να αντιμετωπίζει την λειψυδρία.
02 Μαρτίου 2021 09:39