ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Αστυνομικά

Πρόβλημα σε οχηματαγωγό στην Πάτρα

Βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή και συγκεκριμένα εμπλοκής του ηλεκτρονικού χειριστηρίου κίνησης αυτής, ενώ βρισκόταν στη διαδικασία απόπλου υπέστη το οχηματαγωγό «Παντάνασσα» στην Πάτρα
05 Μαϊος 2022 07:43