ΝΕΣΤΑΝΗ

Πελοπόννησος

Νεστάνη: European herItage 3D gamEs platform for teaching mAths

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της κατανόησης των Μαθηματικών στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, με τη χρήση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, οι οποίες βασίζονται σε γνωστά τοπία πολιτισμού των χωρών…
21 Φεβρουαρίου 2022 22:30