ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.

Πελοπόννησος

Οι «ευέλικτες» Αναπτυξιακές τι όμορφα που πτωχεύουν!

Εστησαν τις ΑΕ , ώστε να διευκολυνθεί , η χωρίς ελέγχους , είσοδος και δράση ιδιωτικών κεφαλαίων , πολυεθνικών ομίλων , κατασκευαστικών εταιρειών κλπ .στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.
27 Ιανουαρίου 2021 13:16