ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ελλάδα

Θα δεσμεύεται η περιουσία οικοπεδοφάγων και εκμεταλλευτών εμπρηστών

Αίτημα από τον επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε ΕΛΑΣ και Πυροσβεστική για την άμεση ενημέρωση γύρω από  υποθέσεις εμπρησμών από πρόθεση
19 Σεπτεμβρίου 2023 13:44