ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πελοπόννησος

Τα περιφερειακά ΜΜΕ στρατηγικός εταίρος της επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό

Χαιρετισμός του Προέδρου του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου κατά το 53ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (ΕΣΕΤ) - Έρευνες που φανερώνουν  ότι τα ΜΜΕ πολλές φορές επηρεάζουν την…
20 Μαρτίου 2023 09:22