ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ