ΠΡΟΤΑΣΗ

Πελοπόννησος

Σύσκεψη - Πρόταση 4 εκ.€ για αναβάθμιση και εμπλουτισμό περιπατητικών διαδρομών στην Πελοπόννησο

Θα υποβληθεί πρόταση προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πυλώνα “Πράσινη Μετάβαση” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (“Ελλάδα 2.0)” - Η πρόταση της Περιφέρειας, έχει προϋπολογισμό 3.870.603,36 € και προβλέπει…
20 Απριλίου 2023 07:57