ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: Προθεσμία, υπολογισμός, έλεγχος εξόφλησης

Τέλη κυκλοφορίας: Η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Ωστόσο, αναμένεται να δοθεί παράταση δύο μηνών όπως έχει συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια.
31 Οκτωβρίου 2023 12:19