ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ελλάδα

Ηλεκτρονικά η δήλωση απώλειας Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Τι ισχύει

Ο πολίτης θα μπορεί πλέον να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Αστυνομική Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ή σε αυτή που έχει εκδώσει το δελτίο ταυτότητας τη σχετική δήλωση απώλειας του
17 Μαρτίου 2021 09:22