ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Πελοπόννησος

Καλαμάτα: Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Φυτειάς

Η Ο.Ε. αναμένεται να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 31/2022 μελέτη, ως υποέργο 1, με τίτλο «Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Φυτειάς» της πράξης «Παρεμβάσεις αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του…
15 Μαρτίου 2022 13:36