ΧΥΛΕΛΛΑ

Ελλάδα

Απουσιάζει το βακτήριο της Xylella από την Ελλάδα

Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Λακωνίας, αφού ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Επισκοπήσεων για το 2020, στο σύνολο του, έχει ήδη ξεκινήσει τους απαραίτητους ελέγχους για το 2021
18 Φεβρουαρίου 2021 13:26