Οι γέφυρες 'κόβουν' την ανάπτυξη, και η λυματολάσπη πνίγει το περιβάλλον της Λακωνία.