Ψυχραιμία, άμυνα και όχι πόλεμο, αν δεν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας!