Η πόλη αν και κέρδισε δεν μερίμνησε για την ποιότητα σπουδών στη Νοσηλευτική Σχολή...