Το «13άρι» της Λακωνίας έχει την σφραγίδα της τοπικής Εκκλησίας…