100 χορευτές μαζί και Αγιασμός από τον Μητροπολίτη κ. Ευστάθιο