Το Σχολείο Αμυκλών γίνεται συχνά στόχος των «γνωστών – αγνώστων» της περιοχής που πότε διαλύουν ότι βρουν μπροστά τους και πότε κλέβουν επιλεκτικά χρήσιμα υλικά.