ΜΑΝΗ. Με ιδιαίτερη χαρά το Διοικητικό Συμβούλιο των «Ομοίων της Μάνης» ομόφωνα έκανε αποδεκτή την πραγματικά γενναιόδωρη προσφορά προς το Ινστιτούτο, του μέλους του και Προέδρου της εταιρείας C&A Σταύρος Κασιδιάρης Α.Ε., κ. Σταύρου Κασιδιάρη, για 50 ψηφιακά θερμόμετρα μετώπου.

Σκοπός της προσφοράς, βέβαια, η ενίσχυση φορέων στην περιοχή της Μάνης για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19.

Για τους Όμοιους της Μάνης, η υψηλή αίσθηση ατομικής και κοινωνικής ευθύνης και η προσφορά προς τον συνάνθρωπο είναι χαρακτηριστικά που θα πρέπει να μας ακολουθούν όλους.

Αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι «Όμοιοι»:

«Η εταιρεία C&A Σταύρος Κασιδιάρης Α.Ε. από το 1978 παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες για έργα Αυτοματισμού και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων σε Ναυτιλία & Βιομηχανία, μένοντας πάντα προσηλωμένη στις απαιτήσεις των πελατών της ενώ η φιλοσοφία της βασίζεται στην μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της.

»Κινήσεις όπως αυτή της εταιρείας C&A Σταύρος Κασιδιάρης Α.Ε. αντικατοπτρίζουν πλήρως την αποστολή των «Ομοίων της Μάνης» οι οποίοι “γεννήθηκαν” για να προωθήσουν ένα μοντέλο κοινωνικής δράσης, όπου το άτομο υποβάλλεται και εξυπηρετεί μια συλλογική λειτουργία και όλοι μαζί, ως λειτουργία πλέον, υπερασπίζουν τα δίκια και προβάλλουν την ιδιαιτερότητα της Μάνης».