ΣΠΑΡΤΗ. Απαράδεκτες και εξοργιστικές καθυστερήσεις των φορέων υλοποίησης οδήγησαν στην απένταξη έργων, ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, για αντικατάσταση ή εμπλουτισμό του στόλου του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την στιγμή που τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μένουν στους δρόμους από τα εκατομμύρια χιλιόμετρα που έχουν διανύσει μεταφέροντας ασθενείς συμπολίτες. Σε όλη την χώρα θα δρομολογηθούν 186 νέα ασθενοφόρα. Για την Πελοπόννησο προορίζοντας 10 με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ.

Μόνον απογοήτευση, οργή και θλίψη μπορεί να νοιώθει ο κάθε πολίτης της Πελοποννήσου και της Λακωνίας μαθαίνοντας ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου «αναγκάστηκε» να οδηγηθεί στην ανάκληση δύο αποφάσεων ένταξης:

- Την ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 254 02/02/2011 απόφασης ένταξης της πράξης "Προμήθεια 10 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου" με κωδικό ΟΠΣ "304433" και φορέα υλοποίησης το ΕΚΑΒ και

- Την «ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 4488/2012 03/01/2013 απόφασης ένταξης της πράξης "Προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου", με κωδικό ΟΠΣ "399646", και φορέα υλοποίησης το Νοσοκομείο Σπάρτης.

Οι λόγοι ανάκλησης ήταν σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας οι χρονικές καθυστερήσεις και αποκλίσεις της υλοποίησης των έργων σύμφωνα με την προγραμματισθείσα περίοδο. Η εμπλοκή των ενδιαφερόμενων προμηθευτών σε δικαστική διαμάχη επέφερε καθυστερήσεις. Η ανάκληση των αποφάσεων όμως είχε σαν συνέπεια το ΕΚΑΒ να χάσει την χρυσή και μοναδική ευκαιρία να ανανεώσει το στόλο του με νέα και σύγχρονα ασθενοφόρα. Παραμένει έτσι με τα παλιά και γερασμένα.
Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ κ. Γιώργος Μαθιόπουλος δηλώνει στο notospress.gr:

« Στην Περιφέρεια δεν είχαν την υπομονή και τελικά η Πελοπόννησος στερήθηκε 10 περίπου καινούργια ασθενοφόρα… Υπάρχει όμως περιθώριο, αν η Περιφέρεια κινηθεί γρήγορα να επανενταχθούν στο πρόγραμμα. Οι συνάδελφοι στη Λακωνία αντιμετωπίζουν τραγικά προβλήματα λόγω της παλαιότητας των οχημάτων του ΕΚΑΒ»

Οι δωρεές ομογενών ήρθαν να δώσουν κάποια λύση στο πρόβλημα χωρίς αυτό όμως να αποτελεί άλλοθι για την περιφέρεια και το ίδιο το ΕΚΑΒ

Η αντιπεριφερειάρχης κ Τζανετέα, που γνωρίζει την κατάσταση, θα πρέπει άμεσα να πιέσει ώστε να ακυρωθεί η ανάκληση της απόφασης κι έτσι οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ στη Λακωνία να πάρουν στα χέρια τους ασφαλή και σύγχρονα οχήματα.Ομοίως και η διοικητής του Νοσοκομείου Σπάρτης κ Παπαγεωργίου.