ΣΚΑΛΑ. Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ενημερώνει ότι παρέχει την υπηρεσία της ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο δωρεάν. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την ψυχολόγο Φλωρεντία Βαχαβιώλου, υπάλληλο του Δήμου Ευρώτα κατόπιν ραντεβού.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Τετάρτη στο Κοινοτικό Ιατρείο της Σκάλας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Βαχαβιώλου στα τηλέφωνα 27353-60026 και 27353-60030.


Νόμος 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ. Α΄/20-12- 1979):
«Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους… Ο Ψυχολόγος πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει, ή αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση τον επαγγέλματός του.»